Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh 1 (Giai đoạn 2)

08/02/2021 07:10 Số lượt xem: 258

Trong tháng 01 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư bắc Ninh đã tiến hành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh 1 (Giai đoạn 2)

 

Bắc Ninh là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm, tam giác tăng trưởng: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, có nhiều khu, cụm công nghiệp lớn, làng nghề, có các tuyến trục giao thông lớn, chạy qua nối liềnvới các trung tâm kinh tế, văn hóa và thương mại của phía Bắc. Những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa, thành phố Bắc Ninh có sự phát triển nhanh về dân số và các hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là sự phát triển của các làng nghề truyền thống, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường đô thị nói chung cũng như vấn đề thoát nước và xử lý nước thải nói riêng. Hiện nay, hệ thống thoát nước thải của thành phố Bắc Ninh đang bị quá tải do thiếu vốn đầu tư xây dựng; thành phố Bắc Ninh với quá trình phát triển đô thị nhanh trong những năm vừa qua, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cũ sử dụng nguồn vốn vay của CHLB Đức từ năm 2000 đã không còn đáp ứng được điều kiện thực tế hiện nay.

Để góp phần từng bước giải quyết những khó khăn về môi trường, thu gom và xử lý nước thải, chống úng ngập cho khu vực thành phố Bắc Ninh thì việc đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cho thành phố Bắc Ninh là rất cần thiết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư cấp tỉnh đã lập, ban hành báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh 1 (Giai đoạn 2); khi dự án được triển khai xây dựng sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố Bắc Ninh và các vùng lân cận, đồng thời cải thiện ô nhiễm môi trường, phòng chống úng ngập đô thị, cải thiện và nâng cao chất lượng sống cho người dân thành phố Bắc Ninh./.

P.QLN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7764

Đã truy cập : 45301378