Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh dự Lễ công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019

11/07/2019 10:41 Số lượt xem: 266

Ngày 10/7/2019, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Lễ công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự và phát biểu chỉ đạo

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc buổi Lễ

Phát biểu khai mạc Lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển đột phá, góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và phát huy các nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quyết định vào việc duy trì sự ổn định và tăng trưởng kinh tế. Nhìn nhận vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, Đảng, Nhà nước đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách về phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt, gần đây, Đảng ta đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về phát triển doanh nghiệp trong 3 khu vực: Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII (Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII (Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Trong thời gian tới sẽ có Nghị quyết của Bộ Chính trị về hợp tác đầu tư nước ngoài trên cơ sở Đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.

   

    Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

         Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thời nào cũng vậy, doanh nghiệp, doanh nhân luôn là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là nơi sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội. Doanh nghiệp là khu vực quan trọng nhất, là xương sống của toàn bộ nền kinh tế, đóng góp quan trọng nhất cho tăng trưởng kinh tế của đất nước và các địa phương. Với tầm quan trọng như vậy, trong những năm qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương đặc biệt quan tâm đến doanh nghiệp với nhiều chính sách, Nghị quyết được ban hành và đi vào cuộc sống nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh và hiệu quả khu vực này. Doanh nghiệp Việt Nam đã và đang phát triển nhanh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng nhanh và ổn định của nền kinh tế. Doanh nghiệp ở đây không chỉ có doanh nghiệp Nhà nước mà là doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế. Có thể nói khu vực doanh nghiệp đã có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong giai đoạn 2016-2018.

         Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ mong muốn có bộ cơ sở dữ liệu chính xác, cập nhật kịp thời và nhất quán giữa các cơ quan với nhau trong quản lý doanh nghiệp. Thực hiện các Nghị quyết số 35, 19, 02 về hỗ trợ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng và ban hành Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019.

             

                     Toàn cảnh Lễ công bố

           Theo Sách trắng Việt Nam 2019, tỉnh Bắc Ninh là một trong những tỉnh, thành phố có đóng góp quan trọng về sự phát triển doanh nghiệp và có nhiều chỉ tiêu quan trọng trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về phát triển doanh nghiệp:

+ Đứng thứ nhất cả nước về tốc độ tăng lao động trong các DN đang hoạt động có kết quả SXKD cao hơn mức tăng chung cả nước (20,7%) năm 2017 so với năm 2016;

+ Xếp thứ 3 toàn quốc về doanh thu thuần (1,174 nghìn tỷ đồng) và thứ 3 về tốc

độ tăng doanh thu thuần của DN 2017 (43,8%);

+ Xếp thứ 4 cả nước về tốc độ tăng số doanh nghiệp đang hoạt động năm 2018 so với năm 2017 (15%); Xếp thứ 4 toàn quốc về mức thu nhập tháng của người lao động trong các DN đang hoạt động có kết quả SXKD năm 2017 cao nhất cả nước (9,0 triệu đồng);

+ Xếp thứ 6 cả nước về số lao động trong DN đang hoạt động có kết quả SXKD thời điểm 31/12/2017 (399/1000 lao động);

+ Xếp thứ 7 về mật độ DN đang hoạt động thời điểm 31/12/2018 bình quân trên 1000 dân trong độ tuổi lao động;

+ Xếp thứ 10 về số DN đang hoạt động đến thời điểm 31/12/2018 (9.915 DN);

+ Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại Bắc Ninh xếp thứ 8/100 DN có đóng góp thuế thu nhập DN lớn nhất cho ngân sách nhà nước năm 2017.

            Có được những kết quả trên là do lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo điều hành việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI; Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn chỉ đạo, đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc Sở thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính và đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, nhiều TTHC về doanh nghiệp được giải quyết 4 tại chỗ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã rút ngắn thời gian giải quyết từ 3 ngày làm việc xuống còn 01 ngày…Công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được triển khai hiệu quả.

            Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua về phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở trong thực thi nhiệm vụ, nhất là phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Lấy sự hài lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở./.

Nguyễn Duy Hà - PCVP Sở

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4225

Đã truy cập : 43712366