Hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

23/02/2021 13:48 Số lượt xem: 136

Ngày 19/02, sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 214/KH-KHĐT về việc hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp tại trung tâm hành chính công huyện, thị xã. Đây là một trong những kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế - 4 tại chỗ tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” của UBND tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2022.

Kế hoạch nhằm thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và đầu với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp huyện để nâng cao năng lực của cán bộ trong công tác hỗ trợ pháp lý qua mạng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận thông tin pháp luật, hướng dẫn thủ tục hồ sơ đăng ký kinh doanh, góp phần giảm chi phí và thời gian đi lại.

Sau khi được cán bộ sở Kế hoạch và đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký doanh nghiệp. Người dân, doanh nghiệp không phải đến Trung tâm hành chính công cấp tỉnh mà chỉ cần đến Trung tâm hành chính công huyện, thị xã, thành phố để thực hiện những thủ tục hành chính như: Thông báo thay đổi thông tin thuế; Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đối với doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh; Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp; và được cán bộ hành chính công cấp huyện hướng dẫn, tư vấn thủ tục đăng ký doanh nghiệp…

Trong tháng 3/2021, cán bộ sở Kế hoạch và đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các cán bộ thuộc bộ phận hành chính công thị xã Từ Sơn, huyện Yên Phong thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp trong 4 ngày làm việc. Cụ thể vào các ngày: 01/3, 08/3, 15/3, 22/3. Các huyện còn lại sẽ được thông báo sau.

Kế hoạch hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công huyện, thị xã của sở Kế hoạch và đầu tư nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “4 tại chỗ” tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nâng cao năng lực cạnh cấp tỉnh. Thông qua việc phân cấp, ủy quyền trong việc giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức đồng thời giảm tải nguồn nhân lực tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8120

Đã truy cập : 45301266