Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 Vùng Đồng bằng sông Hồng

19/08/2019 13:58 Số lượt xem: 143

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Ngày 16/8/2019, tại thành phố Hải Phòng, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Vũ Đại Thắng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 Vùng Đồng bằng sông Hồng.

Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… và đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê, Ban Quản lý Khu kinh tế, Khu công nghiệp của 11 tỉnh, thành phố Vùng Đồng bằng Sông Hồng.

(Đ/c Vũ Đại Thắng- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc. Ảnh: Thúy Quyên – BKHĐT)

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011 - 2020. Đây cũng là năm hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Do đó, năm 2020 đặt ra các yêu cầu, nhiệm vụ, phương hướng của cả nước, của các cấp, các ngành trong mọi lĩnh vực là phải điều hành kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cải cách thể chế, khơi thông nguồn lực, gắn kết phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, an sinh. Đồng thời, nâng cao đời sống của người dân, hoàn thiện khung khổ chính sách về môi trường, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phục vụ người dân và phòng chống tham nhũng, lãng phí cũng như tăng cường công tác an ninh, quốc phòng.

Việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, phải đánh giá sát, đúng thực chất tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, bao gồm: các mục tiêu, nhiệm vụ cũng như mức độ hoàn thành các giải pháp, đặc biệt là việc hoàn thiện các giải pháp trong Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ. Đồng thời, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế, trong đó phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan, các biện pháp khắc phục nhằm thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng, ổn định đời sống Nhân dân trong năm 2019, 2020.

Việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 phải có tính hệ thống, đồng bộ, công bằng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, các cấp, các ngành và các địa phương, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

          Đối với vùng Đồng bằng sông Hồng có đầy đủ các yếu tố thuận lợi, đó là:

- Trung tâm về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của cả nước; thuận lợi trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, điện tử, phần mềm,…; là nơi tập trung các cơ sở sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ hiện đại với nhiều nhà máy của các Tập đoàn, Công ty hàng đầu trong và ngoài nước như Samsung, LG, Panasonic, Vinfast…

- Hội tụ nhiều lợi thế nhất, thuận lợi nhất trong việc thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực.

- Có hệ thống kết cấu hạ tầng, giao thông kết nối tốt nhất của cả nước và ngày càng hoàn thiện hơn gồm đường bộ, đường biển, đường sông, đường hàng không, đường sắt đã tạo động lực để liên kết thúc đẩy và chuyển dịch kinh tế của Vùng.

- Trung tâm hàng đầu về cung ứng nguồn nhân lực, không chỉ nguồn nhân lực chất lượng cao của các trường đại học mà còn cả nguồn nhân lực lao động phổ thông.

- Vùng có Thủ đô Hà Nội, trung tâm về chính trị của cả nước nên Vùng Đồng bằng sông Hồng có nhiều thuận lợi trong việc thí điểm những cơ chế, chính sách mới cũng như đề xuất với Chính phủ, Quốc hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế, kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt là những chỉ số về thu hút FDI, phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2019, dự kiến năm 2020; theo đó: dự kiến toàn Vùng có 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết của HĐND các tỉnh, thành phố đề ra. Các chỉ tiêu đạt những kết quả tích cực như: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), Thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, xuất nhập khẩu, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới,... Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại khó khăn vướng mắc như mặc dù đạt kế hoạch đề ra nhưng tăng trưởng GRDP 6 tháng của Vùng thấp hơn khá nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm 2018 (9,5%) do chịu ảnh hưởng của thời tiết diễn biến phức tạp làm giảm năng suất và sản lượng cây trồng. Dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng; giảm sản lượng một số ngành công nghiệp; tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực (ô tô, xe máy, điện thoại, linh kiện điện tử,...). Thu hút đầu tư trong nông nghiệp còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chủ yếu gia công, lắp ráp với giá trị gia tăng chưa cao.

Tham dự Hội nghị, về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

(Đ/c Nguyễn Tiến Nhường – UV BTV Tỉnh ủy, PCT TT UBND tỉnh

phát biểu tại Hội nghị; Ảnh: Thúy Quyên - BKHĐT)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin ngắn gọn một số kết quả nổi bật của tỉnh Bắc Ninh trong 6 tháng đầu năm, dự kiến cả năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020 về tình hình kinh tế - xã hội; đầu tư công; công tác triển khai thực hiện Luật Quy hoạch. Đồng thời nêu lên một số khó khăn, đề xuất, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành và Chính phủ sớm tháo gỡ cho địa phương cụ thể là việc triển khai thống nhất, đồng bộ lập Quy hoạch tỉnh với các quy hoạch của Quốc gia, quy hoạch vùng; về tầm nhìn Quy hoạch tỉnh; về số giao Dự toán đầu năm 2020 chi đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách địa phương; về bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương để hoàn thành các dự án đã triển khai trong kế hoạch trung hạn 2016 – 2020; hướng dẫn triển khai thực hiện và số thông báo về quy mô vốn đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 của địa phương...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm của các địa phương; các ý kiến sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội để làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất; đồng thời nhấn mạnh “Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 tại các Vùng mang ý nghĩa quan trọng không chỉ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 cho các địa phương mà là cơ sở rất quan trọng để Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như hướng tới xây dựng quy hoạch phát triển vùng kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển Vùng, phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025”./.

P.THQH - Sở KH&ĐT

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5249

Đã truy cập : 43585057