Giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch đến hết 30/6/2021

13/01/2021 09:31 Số lượt xem: 110

Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Công ty Cổ phần văn hóa và du lịch Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh)

Cụ thể theo Thông tư số 112/2020/TT-BTC, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài. Thông tư số 112/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 12/2020, trên địa bàn tỉnh hiện có 24 đơn vị kinh doanh lữ hành, vận chuyển hành khách (10 đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, 06 đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa), hy vọng chính sách này sẽ khuyến khích nhiều doanh nghiệp lữ hành đăng ký thẩm định cấp giấy phép cũng như thành lập mới, tạo đà cho sự phát triển ngành du lịch của địa phương.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7103

Đã truy cập : 45211384