Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả liên kết trong phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh”.

16/10/2019 15:41 Số lượt xem: 173

Sáng ngày 10/10/2019, Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả liên kết trong phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh”.

Hội thảo đã đánh giá cao vai trò của liên kết trong phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung và trong phát triển kinh tế trang trại nói riêng, liên kết là xu hướng tất yếu giúp phát triển một nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia. Liên kết nhằm mục tiêu phân bổ lợi ích và chia sẻ rủi ro giữa những người tham giá để các tác nhân tham gia cùng phát triển. Liên kết thường được phân chia thành liên kết dọc và liên kết ngang.

Tại Bắc Ninh, mô hình liên kết còn nhiều hạn chế. Mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, các chủ trang trại vẫn chưa bền vững, chưa gắn kết được trách nhiệm và quyền lợi của các bên với nhau. Bên cạnh đó tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu vốn, tập quán canh tác theo truyền thống, lạc hậu, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý của chủ trang trại, các hợp tác xã, các doanh nghiệp … còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực hiện liên kết.

Các đại biểu dự Hội thảo đã đưa ra các bài tham luận bổ ích, nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đưa ra những sáng kiến, giải pháp liên kết chặt chẽ để xây dựng về chính sách hỗ trợ giúp kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng quê hương giầu đẹp, văn minh, hiện đại.

 

 

Phòng KTN.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4001

Đã truy cập : 43700912