Đại diện các các Sở, ngành và địa phương kiểm tra thực tế để xem xét, đánh giá sự cần thiết đầu tư dự án ĐTXD nhà trực sẵn sàng chiến đấu Ban CHQS huyện Gia Bình do Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đề xuất

30/06/2020 14:59 Số lượt xem: 119

Chiều ngày 15/6, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và một số Sở, ngành, địa phương có liên quan đi khảo sát thực tế dự án ĐTXD nhà trực sẵn sàng chiến đấu Ban CHQS huyện Gia Bình do Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đề xuất làm cơ sở để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tại buổi đi khảo sát, Phó Chỉ Huy trưởng Bộ CHQS tỉnh - ông Đỗ Xuân Viên đã báo cáo với các Sở, ngành và địa phương về sự cần thiết đầu tư dự án, cụ thể:

Ban CHQS huyện Gia Bình là một đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh, có chức năng tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn huyện và trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng vũ trang địa phương trên các mặt xây dựng và hoạt động tác chiến.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, để đảm bảo nhu cầu làm việc, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban CHQS huyện, ngày 30/10/2018 Bộ Quốc phòng đã có Quyết định số 4745/QĐ-BQP về việc phê duyệt dự án ĐTXD doanh trại Ban CHQS huyện Gia Bình/Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh/QK1. Tính đến nay, dự án đã được triển khai cơ bản hoàn thành, dự kiến sẽ được bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm 2020.

Tuy nhiên, theo nội dung, quy mô đầu tư dự án được Bộ Quốc phòng phê duyệt chưa bao gồm hạng mục nhà trực sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, khi doanh trại Ban CHQS huyện Gia Bình được đưa vào sử dụng về sau này, sẽ rất khó khăn trong đơn vị trong công tác trực sẵn sàng chiến đấu để đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Từ những nội dung trên, để đảm bảo công tác trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời ứng phó khi có những tình huống đột xuất xảy ra, đồng thời góp phần xây dựng đơn vị nề nếp, chính quy tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bộ CHQS tỉnh đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng nhà trực sẵn sàng chiến đấu Ban CHQS huyện Gia Bình.

Sau khi khảo sát thực tế công trình, đại diện các Sở, ngành và địa phương đã tập trung thảo luận và cho ý kiến; Về cơ bản các Sở, ngành và địa phương nhất trí về sự cần thiết đầu tư dự án. Song, để có thêm căn cứ pháp lý làm cơ sở báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định; các Sở, ngành và địa phương đề nghị Bộ CHQS tỉnh hoàn thiện một số nội dung hồ sơ đề xuất dự án theo quy định.

Kết thúc buổi kiểm tra, đại diện các Sở, ngành và địa phương đã yêu cầu Bộ CHQS tỉnh có trách nhiệm khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục có liên quan làm cơ sở báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định hiện hành./.

Phòng ĐTG

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6103

Đã truy cập : 44091362