Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 28/11/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải (KDVT) bằng xe ô tô, nhất là điều kiện về “Người điều hành vận tải” tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6176

Đã truy cập : 44083162