Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 01/04/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; văn bản số 3064/BGTVT-VT ngày 31/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 1009/UBND-XDCB ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6074

Đã truy cập : 43590019