Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Lễ mở thầu ĐXKT Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng và bảo hiểm công trình Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh TL.287 đoạn từ QL.38 mới, huyện Tiên Du đến QL.18, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

18/06/2019 16:28 Số lượt xem: 221

Thực hiện Công văn số 1636/UBND-XDCB ngày 14/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh TL.287 đoạn từ QL.38 mới, huyện Tiên Du đến QL.18, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, phê duyệt phương thức lựa chọn nhà thầu (một giai đoạn hai túi hồ sơ).

Ảnh tại Lễ mở thầu

Ngày 17/6/2019 Ban QLDA XDGT Bắc Ninh tiến hanh mở hồ sơ ĐXKT gói thầu số 3 : Toàn bộ phần xây dưng và bảo hiểm công trình. Từ thời điểm phát hành HSMT là 16 giờ 00 phút ngày 22/5/2019 đến thời điểm đóng thầu 8 giờ 00 phút có 8 đơn vị mua HSMT của chủ đầu tư.

Đến thời điểm đóng thầu có 8 giờ 00 phút có 4 đơn vị nộp HSDT đúng quy định.

Đúng 8 giờ 30 phút ngày 17/6/2019 tại văn phòng Sở GTVT Bắc Ninh, có sự chứng kiến của  Tổ giám sát hoạt động đấu thầu, Tổ chuyên gia và 4  nhà thầu tham dự. Ban QLDA XDGT Bắc Ninh tiến hành mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tiến hành niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu theo đúng quy định. Biên bản mở thầu được đọc thông qua các bên tham gia thống nhất ký tên vào lúc 8 giờ 55 phút cùng ngày. Sau khi có kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh sẽ thông báo đến các nhà thầu được biết và tham dự lễ mở thầu hồ sơ đề xuất tài chính theo đúng quy định./.

 

Nguyễn Thế Tẫn
Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 16/10/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5512

Đã truy cập : 43497537