Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bắc Ninh tập huấn Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII ; công tác nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn.

23/10/2020 20:21 Số lượt xem: 341

Ngày 22/10/2020, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, công tác nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra công đoàn  cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Công đoàn ngành Giao thông vận tải ; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT các Công đoàn cơ sở trong ngành.

Đồng chí Cáp Văn Huynh- Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh phát biểu

Về dự và chỉ đạo Hội nghị và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Cáp Văn Huynh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Trọng tâm là quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII về công tác đoàn viên và Công đoàn cơ sở; nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp Công đoàn; quy định về cán bộ, bổ sung Ban Chấp hành Công đoàn và các chức danh của Ban Chấp hành; khen thưởng, kỷ luật cán bộ Công đoàn; quy định về công tác nữ công, tài chính và kiểm tra, giám sát; nghiên cứu và tìm hiểu về một số điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và công tác nghiệp kiểm tra giám sát của UBKT công đoàn.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành ngày 03/02/2020, Hướng dẫn thi hành Điều lệ được ban hành ngày 20/02/2020. Điều lệ gồm 11 chương, 35 điều, thêm 1 chương và giảm 10 điều so với điều lệ cũ. Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII có các nội dung mới đáng chú ý như: Mở rộng hình thức tập hợp khác dành cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người nước ngoài lao động hợp pháp tại Việt Nam; bổ sung một số quyền và nhiệm vụ của đoàn viên, các ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ thiết chế công đoàn, đoàn phí; thủ tục gia nhập, cấp thẻ, chuyển sinh hoạt; tổ chức đại hội công đoàn các cấp, bầu cử, ban chấp hành; tài chính, tài sản; kiểm tra giám sát... Đặc biệt Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII có quy định về trách nhiệm nêu gương, bảo vệ hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn Việt Nam của cán bộ công đoàn.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ các cấp Công đoàn ngành những kiến thức mới về Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; về nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn giúp đội ngũ cán bộ Công đoàn trong ngành nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và đổi mới nội dung,  phương thức hoạt động Công đoàn, góp phần phát huy tốt hơn vai trò bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tăng cường hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở trong thời gian tới, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

Dương Thị Lộc
Nguồn: Công đoàn ngành

Thời tiết ngày 27/01/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6951

Đã truy cập : 45199928