Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3142

Đã truy cập : 43174234

Trải qua 68 năm hình thành phát triển và sau 22 sau tái lập tỉnh, ngành Công thương Bắc Ninh đã từng bước trưởng thành và có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội...