Quy hoạch Thương mại

Nội dung tìm kiếm
 
Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020
Tải nội dung
Tải quyết định
Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Tải nội dung
Tải quyết định
Quy định về quản lý và phát triển Chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Tải nội dung
Tải quyết định
Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020
Tải nội dung
Tải quyết định
Quy hoạch hệ thống của hàng xăng dầu tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020
Tải nội dung
Tải quyết định

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu