Thực hiện quy trình "Một cửa liên thông" giữa các cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh

03/12/2018 08:45 Số lượt xem: 448

Ngày 28/6/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 1020/QĐ-UBND về việc thí điểm thực hiện quy trình “một cửa liên thông” giữa các cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh...

 

 

 

     Trình tự thực hiện: Các tổ chức, cá nhân sẽ nộp hồ sơ tại trung tâm hành chính công tỉnh, kiểm tra thành phần hồ sơ, sau đó chuyển đến cán bộ tiếp nhận của các Sở, ngành; Tiếp nhận về mua điện, khảo sát hiện trường, thỏa thuận đấu nối, và các yêu cầu kỹ thuật; Cung cấp thông tin, điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực; Cung cấp thông tin, thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; cấp phép thi công xây dựng công trình; xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện, tổng hợp thông báo, trả kết quả đến các tổ chức cá nhân.

     Việc thực hiện một cửa liên thông thủ tục cấp điện, lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh là một mô hình giải quyết thủ tục hành chính thí điểm, đây sẽ là một giải pháp cho việc cải cách hành chính trong lĩnh vực điện lực, nhằm đáp ứng yêu cầu nhanh hơn, hợp lý hơn, hiện đại hơn và thân thiện hơn cho người dân, doanh nghiệp khi chỉ phải thông qua một đầu mối (Sở Công thương) tiếp nhận và trả kết quả, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

     Trong thời gian triển khai thực hiện thí điểm, các đơn vị nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với Phòng Quản lý Năng lượng để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể.

     Điện thoại cố định: 02223 854 082.

     ĐTDĐ - Đ/c Thọ, P.TP Quản lý Năng lượng: 0984 632 629.

Nguyễn Văn Thọ - PTP QLNL

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4420

Đã truy cập : 43589986