Thực hiện căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bắc Ninh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới

27/11/2018 09:13 Số lượt xem: 584

Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương kết quả phát triển công nghiệp của tỉnh và chỉ rõ: Công nghiệp của tỉnh cần có phương hướng sản xuất rõ ràng, đúng đắn, đặc biệt là phải chú trọng phục vụ nông nghiệp, phải nâng cao chất lượng sản phẩm...

 

         Trong hai năm 1958-1959, Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh vinh dự được năm lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm; Người đã căn dặn: Cán bộ các cấp phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và lề lối làm việc, phải gương mẫu, mạnh dạn cải tiến kỹ thuật, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải đoàn kết, thi đua xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh giàu có. Ngày 17 tháng 10 năm 1963, về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất; Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương kết quả phát triển công nghiệp của tỉnh và chỉ rõ: Công nghiệp của tỉnh cần có phương hướng sản xuất rõ ràng, đúng đắn, đặc biệt là phải chú trọng phục vụ nông nghiệp, phải nâng cao chất lượng sản phẩm... 60 năm ấy, Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, thi đua ái quốc, lấy phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp làm khâu đột phá, phát triển làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới, ly nông bất ly hương; Bắc Ninh đã đạt được thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đang tiến đến trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại và thành phố trực thuộc Trung ương.  

          Năm 1997 tỉnh Bắc Ninh được tái lập lại, khi đó cơ cấu kinh tế mang đặc trưng của một tỉnh nông nghiệp (Nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 46%; công nghiệp - xây dựng 24,1% và dịch vụ 29,9%); công nghiệp có quy mô còn nhỏ bé, chủ yếu là các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 730,6 tỷ đồng; thương mại dịch vụ chưa phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 953 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 24,7 triệu USD. Sau hơn 20 năm tái lập, công nghiệp Bắc Ninh có bước phát triển đột phá, là kết quả của ý chí quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, từ chủ trương lấy phát triển các khu, cụm công nghiệp làm động lực chính để thúc đẩy công nghiệp hóa và phát triển kinh tế; công nghiệp đã trở thành ngành sản xuất quan trọng nhất góp phần tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông nghiệp sang công nghiệp, tạo việc làm thu nhập ổn định cho người dân...Trong giai đoạn 2011 - 2015,sản xuất công nghiệp tăng trưởngbình quân 23,1%/năm (vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra từ 15% -16%); tính đến hết năm 2015 công nghiệp đã chiếm 76,6% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, quy mô công nghiệp đã gấp 5,3 lần năm 2010; quy mô kinh tế của tỉnh tiếp tục mở rộng, đến năm 2017 tổng sản phẩm GRDP đã chiếm 3,25% GDP của cả nước và xếp thứ 4 toàn quốc.

          Song hành với phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ của tỉnh cũng đạt được kết quả tích cực, hạ tầng thương mại được đầu tư phát triển với 103 chợ, bước đầu hình thành các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, cửa hàng tiện lợi, cảng cạn ICD, hệ thống Logitics, kho vận kéo dài phục vụ hoạt động xuất khẩu. Xuất khẩu liên tục tăng trưởng với 2 con số là thành tựu thuyết phục nhất cho nỗ lực phát triển thương mại: Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2010 - 2015 đạt bình quân 157,1%/năm, năm 2013 xuất khẩu đạt 26 tỷ USDxếp thứ 2 trong toàn quốc chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh và đóng góp khoảng 11% giá trị xuất khẩu toàn quốc. Các sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu lớn là nhóm hàng điện điện tử, hàng may mặc, máy in, đồ gỗ mỹ nghệ…

          Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XIX khẳng định quyết tâm chính trị đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tập chung mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển dịch vụ, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; phát triển nông nghiệp chất lượng cao, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị; tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, hoàn thành việc xây dựng thành phố thông minh, kiến trúc chính quyền điện tử, đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Trong giai đoạn 2016 - 2020: Phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP bình quân 10% - 11,5%/năm; trong đó công nghiệp - xây dựng 11% - 12,5%, dịch vụ 9%, nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chỉ còn 0,6%. Đến năm 2020, cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp 2,9%, công nghiệp - xây dựng 78%, dịch vụ 19,1%; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) là 1.110 ngàn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu là 32 tỷ USD. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/4/2017 về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Bắc Ninh theo hướng văn minh hiện đại đến năm 2025, theo đó, khu vực thương mại dịch vụ phát triển theo hướng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân, chú trọng thị trường nội địa, đặc biệt là thị trường nông thôn, thiết lập mạng lưới kinh doanh, tổ chức các đại lý mua bán, áp dụng đa dạng phương thức kinh doanh, đẩy mạnh quảng cáo, khuyến mại, chăm sóc khách hàng...

          Tỉnh Bắc Ninh có 62 làng nghề, trong đó 53 làng nghề chuyên sản xuất mặt hàng tiểu thủ công nghiệp. Làng nghề và sản phẩm đã nổi tiếng khắp vùng như: Sắt thép Đa Hội, giấy Dương Ổ, Đống cao, gốm Phù Lãng, đúc đồng Đại Bái, bàn ghế Đồng Kỵ, Kim Thiều, Phù Khê, bánh Phu Thê, bún Khắc Niệm, đậu Trà Lâm... Trong quá trình hình thành và phát triển, các làng nghề Bắc Ninh đã tạo ra nhiều chỗ việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn,góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, nâng cao giá trị sử dụng nguyên liệu của ngành nông nghiệp, thuỷ sản, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá truyền thống, tạo nên bộ mặt nông thôn theo hướng xây dựng nông thôn mới.

Qcũng CMột s ngành nghề tiểu thủ công nghiệp do các làng nghề truyền thống sản xuất chiếm trong tổng giá trị ngành công nghiệp tại năm 2009 chiếm khoảng 30% tổng giá trị sản xuất khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh (bao gồm cả giá trị sản xuất của các cụm công nghiệp); đến nay chỉ còn khoảng 6% (do sản xuất của các khu công nghiệp ngoài làng nghề có sự tăng trưởng đột biến). Những tồn tại và thách thức mà các làng nghề Bắc Ninh đang phải đối mặt là: Thị trường tiêu thụ sản phẩm thiếu ổn

          Nnhư Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 25/05/1998 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 04/5/2006 về xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 29/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt là Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30/10/2009 Hội nghị lần thứ 17 của BCH khóa XVII về “Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Ninh gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”, theo đó đặt ra mục tiêu hợp tác xã

          Với chủ trương và định hướng phù hợp, được sự đồng thuận và quyết tâm cao của người dân, từ những năm 2005 trở lại đây, các làng nghề truyền thống của Bắc Ninh có sự chuyển đổi khá nhanh theo cơ chế mới, nhiều làng nghề tiếp tục phát huy được tiềm năng, thế mạnh với tâm thế phù hợp hơn, trong đó sự chuyển biến tích cực nhất của việc di dời các cơ sở sản xuất nằm rải rác trong khu  dân cư vào các khu, cụm công nghiệp, đồng thời có sự chuyển đổi mạnh mẽ về mô hình và quy mô sản xuất kinh doanh, thay đổi phương thức sở hữu chủ yếu từ cá nhân, hộ gia đình sang sở hữu tập thể hợp tác xã, doanh nghiệp. Quy mô và năng lực các ngành nghề, làng nghề của tỉnh Bắc Ninh có bước phát triển rõ rệt, cụ thể: Số lượng lao động trong các ngành nghề được gia tăng nhưnghề chế tác đồ gỗ mỹ nghệ (tăng 267,7% ), sản xuất giấy (tăng 125,8%), ngành cơ khí chế tạo (tăng 185%), chế biến lương thực thực phẩm (tăng 6%), may mặc dệt sợi (tăng 63%), sản xuất vật liệu xây dựng (tăng 41,5%), xây dựng dân dụng (tăng 21,0%)...

          * Để các làng nghề của Bắc Ninh tiếp tục phát huy được tiềm năng và lợi thế phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các giải pháp cần được thực hiện là:

          Thứ nhất, tập trung các nguồn lực xã hội đẩy mạnh thực hiện theo quan điểm chủ trương của Đảng về phát triển ngành nghề, phát triển làng nghề, củng cố nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 25/05/1998 về phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30/10/2009 về “Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Ninh gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”. Ngày 5/8/2008 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành số 26-NQ/TW v, Nghị quyết đã mở ra cơ hội lớn đối với nông nghiệp, nông dân nông thôn cả nước khẳng định vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới; thực hiện tái cơ cấu phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa...

          Thứ hai,cần tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung cácchính sách đặc thù ưu tiên, ưu đãi, hỗ trợ liên quan đến phát triển ngành nghề, làng nghề, nông nghiệp, nông thôn. Những chính sách của Nhà nước và địa phương cần được rà soát, cần thiết điều chỉnh, bổ sung để hướng đến sự phù hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển của các làng nghề, ngành nghề nông thôn, trong đó bao gồm các chính sách rất thực tế như: Sửa đổi chính sách thuế, tạo điều kiện về mặt bằng cho sản xuất, phát triển các cụm công nghiệp,công nghiệp hỗ trợ, nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực,nhân cấy nghề, chuyển đổi nghề, ứng dụng công nghệ tăng hiệu quả sản xuất, trợ giúp thông tin thị trường, khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xúc tiến đầu tư, hợp tác liên kết....

          Thứ ba, tận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển làng nghề, ngành nghề trong bối cảnh hội nhập kinh tế; phát triển làng nghề gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo sự phát triển bền vững. Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho các ngành công nghiệp chủ lực tạo ra giá trị gia tăng cao theo chuỗi giá trị. Tăng cường sự liên kết, gắn kết giữa sản xuất của các làng nghề với các khu vực kinh tế trong nước và nước ngoài. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, thương hiệu cho làng nghề, tăng khả năng cạnh tranh cao. Hàng năm tiến hành việc xét công nhận làng nghề và nghệ nhân, bình chọn sản phẩm tiêu biểunhằm tôn vinh đóng góp của các làng nghề và các nghệ nhân, là cơ sở để vận dụng các chính sách hỗ trợ cho các làng nghề, khuyến khích bảo tồn gìn giữ những giá trị nghề cổ truyền, khơi dậy niềm tự hào sáng tạo nghề, tôn vinh các nghệ nhân và thợ lành nghề, khuyến khích du nhập nghề mới vào địa bàn. Khuyến khích và trợ giúp việc thành lập các hiệp hội nghề nghiệp.

          Làm tốt những việc trên chính là góp sức thực hiện được điều mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Bắc Ninh, xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh giàu có, tất cả vì lợi ích của nhân dân./.

Tạ Đăng Đoan - Phó Giám đốc Sở

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7139

Đã truy cập : 43712575