Thông báo kết quả xét chọn danh sách Nghệ nhân ưu tú năm 2018

15/01/2019 15:30 Số lượt xem: 737
Ngày 27/12/2018, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ... 

     Căn cứ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ; Quyết định số 2007/QĐ-BCT ngày 05/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ; Công văn số 11630/BCT-TĐKT ngày 05/12/2016 của Bộ Công Thương về việc triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

     Ngày 27/12/2018, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, đã tiến hành tổ chức họp xét chọn 17 bộ hồ sơ cá nhân đề nghị xét tăng nghệ nhân ưu tú năm 2018. Hội đồng cấp tỉnh đã xem xét, bỏ phiếu được 14 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu theo quy định để đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ thẩm định.

     Vậy, Sở Công thương là cơ quan thường trực Hội đồng thông báo kết quả đến các Cá nhân được xét tặng nghệ nhân ưu tú và đề nghị Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh đăng tải kết quả danh sách được chọn xét tặng Nghệ nhân ưu tú năm 2018. 

     Danh sách 14 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu vui lòng xem và tải tại đây.

     Trân trọng cảm ơn./.

Nguyễn Văn Nho - Phó phòng QLCN

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5850

Đã truy cập : 43590049