Thông báo danh mục tài liệu tuyển dụng lại cán bộ, công chức

09/12/2020 12:17 Số lượt xem: 260

Thực hiện Công văn số 4197/UBND-NC ngày 04/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án tổ chức thi tuyển lại cán bộ, công chức vòng 2 và sát hạch tuyển dụng lại công chức không qua thi tuyển...

Thực hiện Công văn số 21/CV-HĐTDL ngày 04/12/2020 của Hội đồng thi tuyển lại cán bộ, công chức tỉnh về việc xây dựng và thông báo danh mục tài liệu chuyên ngành, Sở Công thương thông báo :

1. Danh mục tài liệu phần câu hỏi kiến thức chung.

2. Danh mục tài liệu liên quan đến chuyên ngành quản lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí cần tuyển của Sở, ngành tỉnh và phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo ngành dọc, gồm:

- Lĩnh vực Quản lý Công thương.

- Lĩnh vực Quản lý năng lượng.

- Lĩnh vực Quản lý thương mại.

- Lĩnh vực Quản lý xuất nhập khẩu.

- Lĩnh vực Kế hoạch tài chính tổng hợp.

- Lĩnh vực Kỹ thuật an toàn môi trường.

- Lĩnh vực Kế toán.

Danh mục đính kèm: Vui lòng xem và tải tại đây.

Văn phòng Sở

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6881

Đã truy cập : 45211319