Tăng cường công tác quản lý an toàn hóa chất công nghiệp nguy hiểm và hưởng ứng tháng an toàn về phòng cháy chữa cháy

05/10/2019 08:27 Số lượt xem: 277
Sở Công thương Bắc Ninh yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện những nội dung sau...

     Để phòng ngừa, hạn chế sự cố hóa chất xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng con người và môi trường và hưởng ứng tháng an toàn về Phòng cháy chữa cháy. Sở Công thương Bắc Ninh yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện những nội dung sau:

    - Yêu cầu người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, san chiết, sử dụng, lưu trữ, bảo quản và vận chuyển hóa chất công nghiệp nguy hiểm trên địa bàn tỉnh thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý an toàn hóa chất; nếu phát hiện những tồn tại, thiếu sót phải có biện pháp khắc phục kịp thời. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở hoạt động hóa chất chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về an toàn hóa chất. Đồng thời thực hiện Báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 743/SCT-KTAT ngày 25/9/2019 của Sở Công thương về tình hình hoạt động hóa chất 09 tháng năm 2019 gửi về Sở Công thương Bắc Ninh trước ngày 20/10/2019 theo địa chỉ Số 07, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh (mẫu Báo cáo đính kèm).

     - Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC, thường xuyên duy trì tốt các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và khắc phục ngay những sơ hở, tồn tại, thiếu sót các quy định về công tác PCCC. Trong công các PCCC đảm bảo nguyên tắc “Bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) để sẵn sàng xử lý kịp thời, có hiệu quả ngay từ ban đầu, nhằm giảm thiếu số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Rà soát, xây dựng, quản lý và duy trì hoạt động của đội PCCC cơ sở; thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho đội PCCC cơ sở về kiến thức và thực hành nghiệp vụ PCCC. Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC (4/10), Tháng an toàn về PCCC (tháng 10/2019) với hình thức phù hợp đảm bảo kiệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân tham gia PCCC.

     Mẫu báo cáo vui lòng xem và tải tại đây.

Đào Văn Tiến - Phó phòng KT-ATMT

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4145

Đã truy cập : 43700935