Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh mở lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2019

19/09/2019 09:03 Số lượt xem: 343
Qua tập huấn bồi dưỡng các học viên được tiếp thu những nội dung như: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh  tranh cấp Sở, ngành/ địa phương,...

     Thực hiện Quyết định 590/QĐ-UBND  ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đã phân bổ dự toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cho Sở Công thương năm 2019. Ngày 05/9/2019 Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tập huấn đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cho các cán bộ, công chức thuộc Sở Công thương và các phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố năm 2019.

     Đến tham dự lớp tập huấn có 48 đại biểu là cán bộ, công chức Sở Công thương và các phòng kinh tế, kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí: Phạm Khắc Nam - Phó Giám đốc Sở khai mạc lớp tập huấn

Đồng chí Vương Thị Ngọc - Phó Chánh Văn phòng quán triệt chung một số nội dung lớp tập huấn

     Qua tập huấn bồi dưỡng các học viên được tiếp thu những nội dung như: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh  tranh cấp Sở, ngành/ địa phương; Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí; Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại tỉnh Bắc Ninh theo hướng văn minh hiện đại đến năm 2020”; Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 387/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công thương Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; Luật số 14/2017/QH14 của Quốc hội ngày 20/6/2017 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số Điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

     Các đại biểu tham dự tập huấn được trao đổi, thảo luận, chia sẻ những vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý, phụ trách… Từ đó góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Công thương, giúp cho cán bộ, công chức thuộc Sở và các phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng ở các huyện, thị xã, thành phố nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Vương Thị Ngọc - Phó Chánh Văn phòng

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3936

Đã truy cập : 43700824