Quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh

21/11/2019 12:38 Số lượt xem: 438
Đối tượng kê khai: Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh; Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc kê khai về sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh...

     Ngày 14/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BCT, về việc Quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh. Trong đó quy định rõ một số nội dung đối việc kê khai như sau:

     Đối tượng kê khai: Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh; Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc kê khai về sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

     Việc hoạt động kê khai: Các Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu gửi bản kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trựp tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu; Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thực hiện kê khai 01 ần/năm trước ngày 15 tháng 01 hàng năm cho kế hoạch sản xuất cả năm. Trường hợp có sự thay đổi nội dung kê khai, hộ gia đình, cá nhân phải cập nhật thông tin và gửi bản kê khai trước khi tiến hành sản xuất rượu; Đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu không có kế hoạch sản xuất cho cả năm phải thực hiện kê khai trước mỗi lần sản xuất rượu.

     Trách nhiệm Hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh: a) Kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai; b) Thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất rượu và tự chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu do mình sản xuất; c) Sử dụng các nguyên liệu và các phụ gia khác có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm để sản xuất rượu.

Nguyễn Văn Nho - Phó phòng QLCN

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7299

Đã truy cập : 43765505