Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết kế cửa hàng xăng dầu

13/07/2020 17:32 Số lượt xem: 90

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BCT hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, yêu cầu kỹ thuật cơ bản trong thiết kế xây dựng mới, đóng mới, cải tạo mở rộng, hoán cải các cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và trên mặt nước...

     Thông tư này thay thế Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và Thông tư số 47/2015/TT-BCT ngày 11/12/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.

     Quy chuẩn quy định cửa hàng xăng dầu được phân cấp theo tổng dung tích chứa xăng dầu, cụ thể: Cửa hàng xăng dầu cấp 1 có tổng dung tích từ 150 m3 đến 210 m3; cửa hàng xăng dầu cấp 2 có tổng dung tích từ 100 m3 đến dưới 150 m3; cửa hàng xăng dầu cấp 3 có tổng dung tích dưới 100 m3.

     Quy chuẩn cũng quy định yêu cầu chung đối với các cửa hàng xăng dầu như sau:

     1. Vị trí xây dựng, neo đậu cửa hàng xăng dầu, các dịch vụ tiện ích thuộc cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo yêu cầu an toàn giao thông, xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật hiện hành.

     2. Việc sử dụng các thiết bị công nghệ để thanh toán phải được thực hiện ngoài vùng nguy hiểm hoặc các thiết bị phải là loại phòng nổ.

     3. Đối với cửa hàng xăng dầu có kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đóng chai trong khu vực cửa hàng, phải tuân thủ các quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6223:2017 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Yêu cầu chung về an toàn.

     4. Cửa hàng xăng dầu phải xây dựng phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu theo quy định của pháp luật.

     5. Tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định cùa pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

     Ngoài những quy định chung. Thông tư có quy định riêng đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.

    Cửa hàng xăng dầu trên mặt đất phải đáp ứng yêu cầu các điều kiện sau:

     - Khoảng cách giữa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng xăng dầu không nhỏ hơn quy định trong bảng 1:

Bảng 1: Khoảng cách tối thiểu giữa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng

Hạng mục

Bể chứa đặt ngầm

(m)

Cột bơm

(m)

Gian bán hàng

(m)

1. Bể chứa đặt ngầm

0,5

Không quy định

2

2. Họng nhập kín

Không quy định

Không quy định

3

3. Cột bơm

Không quy định

Không quy định

Không quy định

4. Các hạng mục xây dựng khác có thể phát sinh tia lửa

2

2

2

Chú thích:

1) Không quy định khoảng cách an toàn giữa các bể chứa với gian bán hàng phía tường không có cửa sổ, cửa đi.

2) Không quy định khoảng cách an toàn giữa cột bơm với tường nhà nhưng phải đảm bảo thuận tiện cho việc lắp đặt, thao tác và sửa chữa.

     - Kết cấu và vật liệu cho khu bán hàng và các hạng mục xây dựng khác phải có bậc chịu lửa I, II theo quy định tại QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; phải đảm bảo khả năng chịu lực ổn định trước tác động của trọng tải, ăn mòn của môi trường xung quanh trong suốt thời hạn sử dụng công trình.

     - Đường và bãi đỗ xe dành cho xe ra vào mua hàng và nhập hàng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

     + Chiều rộng một làn xe đi trong cửa hàng không nhỏ hơn 3,5 m. Đường hai làn xe đi không nhỏ hơn 6,5 m.

     + Bãi đỗ xe để xuất, nhập xăng dầu không được phủ bằng vật liệu có nhựa đường.

     - Cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao kín có chiều cao không nhỏ hơn 2,2 m (so với cốt nền sân bên trong cửa hàng), bằng vật liệu không cháy. Đối với các hạng mục công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác ngoài cửa hàng (không bao gồm nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa và công trình công cộng) có bậc chịu lửa I, II, trường hợp mặt tường về phía cửa hàng xăng dầu là tường ngăn cháy thì không yêu cầu khoảng cách an toàn từ hạng mục đó đến tường rào cửa hàng xăng dầu nhưng phải tuân thủ các quy định về xây dựng hiện hành.

     - Khu vực đặt cột bơm xăng dầu nếu có mái che bán hàng, chiều cao của mái che không nhỏ hơn 4,75 m.

     Cửa hàng xăng dầu trên mặt nước phải đáp ứng yêu cầu các điều kiện sau:

    - Kết cấu và vật liệu cho khu bán hàng và các hạng mục xây dựng khác phải có bậc chịu lửa II, III theo quy định tại QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình hoặc QCVN 72:2013/BGTVT Quy chuẩn quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa.

     - Phải có phương án phòng chống lụt bão, phải xác định vị trí neo đậu tránh bão theo quy định. Đối với cửa hàng xăng dầu xây cố định phải có biện pháp chống, néo và sơ tán để tránh bão theo quy định.

     Bên cạnh đó, Quy chuẩn cũng quy định chi tiết các yêu cầu phải đáp ứng của cửa hàng xăng dầu về bể chứa xăng dầu, cột bơm xăng dầu, đường ống công nghệ, hệ thống điện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường...

     Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

     Chi tiết Thông tư xem tại đây.

Nguyễn Thị Thu Giang - Phòng QLTM

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5807

Đã truy cập : 44091255