Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

15/08/2019 21:25 Số lượt xem: 151

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành...

 

 

     Quy chế được ban hành nhằm mục đích:

     - Tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động hóa chất; tạo điều kiện cho hoạt động hóa chất an toàn, hiệu quả, bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường.

     - Đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hoạt động hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh thống nhất, khách quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước; giải quyết công việc có tính hệ thống, hiệu quả;

     - Nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp của các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước vể hoạt động hóa chất; chủ động phòng ngừa không để xảy ra sự cố mất an toàn trên địa bàn tỉnh và ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra;

     Tổ chức thực hiện: Các Sở, ban, ngành, thuộc UBND tỉnh, các huyện, thị xã, tỉnh và các tổ chức cá nhân có liên quan đến công tác quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

     Nội dung cụ thể Quy chế vui lòng xem và tải tại đây.

Đào Văn Tiến - Phó phòng KT-ATMT

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4510

Đã truy cập : 43590024