Những điểm mới trong Quy hoạch phát triển điện lực (QHPTĐL) tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035

19/04/2017 08:34 Số lượt xem: 1860
QHPTĐL tỉnh Bắc Ninh không những đã khắc phục hoàn toàn việc nhận điện hỗ trợ từ đường dây 110kV của các tỉnh lân cận mà còn cung cấp điện hỗ trợ ngược trở lại cho các tỉnh bạn, đảm bảo chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng cao...

       Thực hiện văn bản số 5046/BCT-TCNL ngày 09/6/2014 của Bộ Công thương về lập QHPTĐL tỉnh giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công thương tổ chức thưc hiện lập QHPTĐL tỉnh Bắc Ninh. Sở Công thương giao cho Phòng Quản lý Năng lượng triển khai thực hiện và tham mưu cho Giám đốc Sở các nội dung cụ thể và từng bước thực hiện theo quy định trong thông tư 43/2013/TT-BCT ngày 13/12/2013 của Bộ Công thương về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh QHPTĐL.

        QHPTĐL tỉnh Bắc Ninh lần này vẫn được chia làm 02 hợp phần (Hợp phần I: QHPT hệ thống điện 110kV; Hợp phần II: QH chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV). Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết để lựa chọn được nhà thầu tư vấn lập QHPTĐL là đơn vị Viện Năng lượng - Bộ Công thương và Viện Khoa học Năng lượng - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

        Phòng Quản lý Năng lượng chỉ đạo 02 đơn vị tư vấn triển khai đồng bộ các công việc theo những số liệu cập nhật và số liệu khảo sát hiện trường, so sánh, đánh giá với QHPTĐL lần trước, từ đó đưa ra những phương án và lựa chọn phương án tối ưu để lập QHPTĐL lần này. Như vậy trong nội dung đề án đã có sự thống nhất về đề cương, liên kết chặt chẽ về các tiêu chuẩn, quy chuẩn các yêu cầu đặt ra trong điều kiện phát triển của tỉnh Bắc Ninh.

        Khi triển khai các bước lập đề án được thực hiện đầy đủ, đúng quy định đến ngày 19/10/2015 Quy hoạch đã được thông qua UBND tỉnh; thông qua thường trực Tỉnh ủy ngày 22/10/2015 và thông qua thường trực HĐND ngày 24/11/2015.

        Ngày 04/2/2016 Bộ Công thương ra Quyết định số 538/QĐ-BCT phê duyệt QHPTĐL tỉnh Bắc Ninh Hợp phần I và đến ngày 07/9/2016 UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 520/QĐ-UBND phê duyệt QHPTĐL tỉnh Bắc Ninh Hợp phần II.

        QHPTĐL tỉnh Bắc Ninh lần này đã được lãnh đạo các cấp và các nhà chuyên môn của Bộ Công thương, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, các đơn vị quản lý vận hành lưới điện đánh giá chất lượng đề án rất cao. Bám sát được thực tế phát triển KT-XH tỉnh Bắc Ninh giai đoạn hiện nay và kế hoạch những năm tiếp theo ở trong QHPTĐL. Ngoài việc đưa ra được nhiều điểm mới so với QHPTĐL của các tỉnh bạn, QHPTĐL lần này không những đi trước một bước mà còn đi trước nhiều bước so với các quy hoạch khác của tỉnh Bắc Ninh.

        - QHPTĐL tỉnh Bắc Ninh không những đã khắc phục hoàn toàn việc nhận điện hỗ trợ từ đường dây 110kV của các tỉnh lân cận mà còn cung cấp điện hỗ trợ ngược trở lại cho các tỉnh bạn, đảm bảo chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng cao.

        - Xây dựng các đường dây có độ dự phòng cho phát triển lâu dài, nhiều cấp điện áp đi chung cột để giảm diện tích chiếm đất, lưới điện có độ dự trữ, tính linh hoạt cao hơn, quan tâm nhiều đến ngầm hóa, hiện đại hóa lưới điện để hạn chế tối đa tác động xấu đến cảnh quan môi trường.

        - Tiết diện đường dây, gam MBA được nâng cao, bán kính đường dây giảm đi, công suất vận hành đảm bảo ≤75% công suất định mức. Có sự hỗ trợ cấp điện của các đường dây mạch vòng.

        Trên các tuyến quan trọng được lắp đặt các thiết bị đóng lại vì ở các phân đoạn được tăng cường cầu dao phân đoạn. Nhất là các thiết bị bảo vệ, điều khiển hiện đại đã được đề cập đến để từng bước thực hiện các giải pháp cho lưới điện thông minh.

        - Lưới điện 6kV, 10kV không những không được phát triển mà còn cải tạo dần sang lưới 22kV.

        - Lưới điện 0,4kV phải rút ngắn bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện áp < 5٪, chuyển dần sang ngầm hóa và đi dây bọc nâng cao độ an toàn. Sử dụng công tơ điện tử đo xa đảm bảo độ chính xác, tiết kiệm nhân công, hạn chế tai nạn lao động...

        - QHPTĐL tỉnh Bắc Ninh lần này phân định rõ rang, cụ thể quy mô tiến độ xây dựng các hạng mục công trình theo các giai đoạn quy hoạch, có quỹ đất cụ thể dành cho công trình điện và nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình điện cho từng giai đoạn.

        Đặc biệt Tỉnh ủy Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã cho phép Sở Công thương triển khai thực hiện đề án "Lập bản đồ cắm mốc góc tuyến đường dây và bốn góc TBA từ 110kV trở lên".

        Đây là đề án đầu tiên trên cả nước được tỉnh Bắc Ninh thực hiện sau khi QHPTĐL tỉnh Bắc Ninh hợp phần I được Bộ Công thương phê duyệt.

        Đề án này triển khai hoàn thiện sẽ đạt được các mục tiêu như: Rất thuận lợi cho công tác giữ đất phục vụ xây dựng công trình điện, cụ thể hóa QHPTĐL được duyệt trên thực địa, giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tránh được trồng chéo các quy hoạch khác đảm bảo tốt cho công tác triển khai thực hiện quản lý QHPTĐL tỉnh Bắc Ninh giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo./.

Nguyễn Văn Cần - Trưởng phòng QLNL

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5651

Đã truy cập : 43590058