Ngành Công thương Bắc Ninh viết tiếp những trang vàng truyền thống

14/05/2019 07:45 Số lượt xem: 473
Trải qua 68 năm hình thành phát triển và sau 22 sau tái lập tỉnh, ngành Công thương Bắc Ninh đã từng bước trưởng thành và có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội...

     Ngày 14/5/1951, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ký Sắc lệnh số 21 đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công thương; đến nay, ngành Công thương Việt Nam trải qua 68 năm hình thành và phát triển, Ngành đã viết nên những trang vàng trong công cuộc kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Với Bắc Ninh, Bắc Giang các Ty, Sở Công nghiệp, Sở Thương mại cũng được hình thành, chia tách, sáp nhập, đổi tên theo hệ thống ngành từ cấp Trung ương đến địa phương: năm 1951 là Ty Công thương Bắc Ninh, đến năm 1955 tách ra thành Ty Công nghiệp Bắc Ninh và Ty Thương nghiệp Bắc Ninh; năm 1963, sáp nhập hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, 02 Ty đổi tên thành Ty Công nghiệp Hà Bắc và Ty Thương nghiệp Hà Bắc; đến năm 1997, tỉnh Bắc Ninh được tái lập, 02 sở Công nghiệp và Thương mại du lịch được thành lập lại. Ngày 18/3/2008 UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định thành lập Sở Công thương Bắc Ninh trên cơ sở hợp nhất hai Sở Công nghiệp và Sở Thương mại du lịch.

     Tỉnh Bắc Ninh được tái lập năm 1997, khi đó vẫn mang đặc trưng của một tỉnh nông nghiệp, công nghiệp có quy mô nhỏ bé, chủ yếu là các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống với công nghệ và thiết bị sản xuất thuộc thế hệ cũ; hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại chưa phát triển. Cơ cấu kinh tế khi đó: Nông, lâm nghiệp chiếm 46%; công nghiệp- xây dựng chiếm 24,1% và dịch vụ chiếm 29,9%. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 1994) là 730,6 tỷ đồng (chỉ bằng 0,1% so với năm 2015). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ là 953,8 tỷ đồng (chỉ bằng 2,8% năm 2015); Kim ngạch xuất khẩu đạt 24,7 triệu USD (bằng 0,1% năm 2015).

     Sau tái lập, công nghiệp Bắc Ninh phát triển đột phá - kết quả của ý chí quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, nhiều quyết sách quan trọng được đề ra trong thời kỳ này, đặc biệt là các nghị quyết lãnh đạo về xây dựng và phát triển các khu, cụm công nghiệp gắn với phát triển đô thị, chủ trương lấy phát triển các khu, cụm công nghiệp là khâu đột phá, tạo động lực chính để thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỉnh đã đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống các khu công nghiệp tập trung - khu đô thị và các cụm công nghiệp nhỏ và vừa. Công nghiệp đã trở thành ngành sản xuất quan trọng nhất trong kinh tế của tỉnh, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động công nghiệp, tạo việc làm có thu nhập ổn định cho người dân...Quy mô công nghiệp đã gấp nhiều lần trước đây, hiện có trên 7 ngàn dự án đầu tư sản xuất kinh doanh được cấp phép, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn đa quốc gia như Samsung, Canon, Microsoft,...Công nghiệp hóa của tỉnh đã gặt hái thành công, khẳng định Bắc Ninh đi đúng hướng, đang tiến đến mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, một đô thị công nghiệp văn minh.

     Hoạt động thương mại của tỉnh có quá trình chuyển đổi khá nhanh theo cơ chế thị trường; sau thời kỳ tái lập tỉnh hệ thống hạ tầng phục vụ thương mại phát triển nhanh, hiện đã đầu tư xây dựng được 108 chợ với tổng diện tích mặt bằng trên 41 ha, hình thành một số khu trung tâm thương mại, siêu thị tiên tiến, mô hình cửa hàng tự chọn, hệ thống kho ngoại quan, cảng cạn ICD, tổng kho phân phối phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Xuất khẩu của tỉnh tăng trưởng vượt bậc, là số ít các tỉnh trong nước đạt kim ngạch xuất siêu.

     Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, khẳng định quyết tâm chính trị đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, Bắc Ninh là thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Một số chỉ tiêu trong giai đoạn 2016-2020 được đề ra: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP bình quân 10% - 11,5%; trong đó công nghiệp- xây dựng tăng 11%- 12,5%, dịch vụ tăng 9%, nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 0,6%. Tỷ trọng cơ cấu: nông, lâm nghiệp 2,9%, công nghiệp - xây dựng 78%, dịch vụ 19,1%. Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 (theo giá so sánh 2010) phấn đấu đạt 1.100 ngàn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 36,5 tỷ USD.

     Trải qua 68 năm hình thành phát triển và sau 22 sau tái lập tỉnh, ngành Công thương Bắc Ninh đã từng bước trưởng thành và có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, thành tích ấy có sự đóng góp sức người, sức của và cả xương máu của các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong ngành. Để góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa 19, ngành Công thương Bắc Ninh đề ra một số giải pháp chủ yếu sau đây:

     Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đầu tư hạ tầng cơ sở, hoạt động xuất nhập khẩu...

     Thứ hai, tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch phát triển lĩnh vực ngành Công thương, đặc biệt các quy hoạch có tầm ảnh hưởng lớn như Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Quy hoạch công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh, Quy hoạch phát triển điện lực, Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bắc Ninh. 

     Thứ ba, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; chương trình, dự án, đề án, hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu; phát triển thương mại điện tử; Chương trình  khuyến công, Chương trình xúc tiến thương mại, Chương trình tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn…                               

     Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm.  

     Thứ năm, phát động sâu rộng trong toàn ngành phong trào thi đua ái quốc, lao động sản xuất kinh doanh giỏi, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch; kịp thời động viên khen thưởng thành tích của các cá nhân và tập thể.

     Trân trọng và tự hào về lịch sử vẻ vang của ngành, với trách nhiệm đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động ngành Công thương Bắc Ninh nguyện tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, đổi mới, hăng say lao động sản xuất - kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, nhà nước giao, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Bắc Ninh: Giàu mạnh- Hiện đại - Văn minh, viết tiếp những trang mới cho lịch sử và truyền thống của ngành Công thương./. 

Lâm Minh Thẩm - Trưởng phòng KT-ATMT

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5556

Đã truy cập : 43590121