Đóng góp ý kiến xây dựng Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho Tổ hợp Samsung”

01/07/2020 09:05 Số lượt xem: 131
Ngày  24 - 6, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  chủ trì hội nghị đóng góp xây dựng Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho Tổ hợp Samsung”...
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang kết luận hội nghị

 

     Hơn 10 năm đầu tư và hoạt động tại Bắc Ninh, Tổ hợp Samsung đã góp phần không nhỏ vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm chiếm gần 70% giá trị của các KCN;  các chỉ tiêu về xuất, nhập khẩu luôn đạt trên, dưới 90%. Hiện Tổ hợp Samsung tại Bắc Ninh có 3 nhà máy với tổng số hơn 71.000 lao động. Ngoài lĩnh vực cung ứng nguyên vật liệu, linh kiện trực tiếp cấu thành sản phẩm,  Samsung còn tạo ra cơ hội lớn đối với các loại hình sản phẩm, dịch vụ phụ trợ khác như: Lương thực, thực phẩm, an ninh, môi trường, vận tải, khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người lao động... Samsung đưa ra các tiêu chí lựa chọn đối với nhà cung ứng gồm 4 tiêu chí, 8 tiêu chuẩn cơ bản và 13 điều kiện phải tuân thủ được áp dụng toàn cầu.

     Hiện số lượng và giá trị cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Ninh trong chuỗi cung ứng của Samsung còn khiêm tốn, mặc dù tiềm năng và nỗ lực của doanh nghiệp là không nhỏ. Vì vậy, cần phải có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng cho Samsung. Trước thực tế này, tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì soạn thảo Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho Tổ hợp Samsung” nhằm xác lập những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đồng bộ, bền vững để phát huy tối đa năng lực và phối hợp giữa các sở, ban, ngành chức năng và các tổ chức hội, đoàn thể của tỉnh trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực, tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho Tổ hợp Samsung.

     Theo Đề án, giai đoạn 2020  -2025, sẽ có chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trên địa bàn tỉnh; tăng 20% số lượng vendor cấp I và cấp II cho Samsung; nâng cao tỷ lệ đóng góp của các doanh nghiệp cung ứng tại tỉnh Bắc Ninh vào giá trị sản xuất do Tổ hợp Samsung tạo ra tối thiểu 2%.

     Căn cứ vào ý kiến đóng góp của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận những nỗ lực của Sở Công Thương trong việc soạn thảo Đề án. Yêu cầu Sở Công Thương tiếp thu ý kiến của các sở, ban, ngành và các tổ chức hội, đoàn thể để hoàn thiện Đề án. Trong Đề án, nên cân nhắc lộ trình cung ứng phù hợp; chú ý giải pháp hỗ trợ những doanh nghiệp gần đủ các điều kiện tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho Tổ hợp Samsung để cuối năm nay có thể tham gia chuỗi cung ứng; với những doanh nghiệp đã tham gia, tiếp tục nuôi dưỡng bảo đảm năng lực cung ứng bền vững. Ban Quản lý các KCN làm việc, đề suất với Samsung ưu tiên cho doanh nghiệp trong tỉnh tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ; khảo sát, cập nhật dữ liệu doanh nghiệp và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có tiềm năng cung ứng cho tổ hợp Samsung gửi Sở Công thương tổng hợp và tổ chức hoạt động kết nối chuỗi cung ứng. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa… tích hợp hỗ trợ hoàn thiện Đề án.

Quang
Văn phòng Sở (ST)
Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6853

Đã truy cập : 43765431