Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo động lực thúc đẩy công nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

20/12/2019 14:58 Số lượt xem: 387

Tình hình thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của Bắc Ninh đạt được các kết quả cao, đặc biệt là thu hút các dự án đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào sản xuất công nghiệp...

     Trong những năm vừa qua, phát huy lợi thế so sánh và cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, môi trường đầu tư liên tục được cải thiện. Tình hình thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của Bắc Ninh đạt được các kết quả cao, đặc biệt là thu hút các dự án đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào sản xuất công nghiệp. Đến nay, ngành công nghiệp không chỉ phát triển ở bề rộng và bề sâu, bảo tồn và nhân rộng ngành nghề truyền thống mà còn phát triển thêm nhiều ngành công nghiệp mới, sản phẩm mới, như công nghiệp điện tử viễn thông, sản xuất và lắp ráp ô tô, chế tạo chính xác,… với nhiều tập đoàn kinh tế lớn của  thế giới đã và đang đầu tư vào Bắc Ninh như: Samsung, Microsoft, Canon,… Đã hình thành ba ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh là : Công nghiệp điện tử - tin học; công nghiệp cơ khí chế tạo; công nghiệp chế biến nông lâm sản phẩm, thực phẩm và đồ uống ( với các sản phẩm cuối cùng có thương hiệu mạnh. Hai ngành công nghiệp điện- điện tử và cơ khí chế tạo chiếm tỷ trọng cao chi phối toàn bộ, tạo lập hình ảnh của tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đến nay giá trị sản xuất công nghiệp 3 ngành này đã chiếm 96,15% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh (ngành điện tử, tin học chiếm 85,73%; Công nghiệp cơ khí, chế tạo chiếm 4,52%; Công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm, đồ uống chiếm 5,90 %). Với ba ngành trên có điều kiện ứng dụng nhanh công nghệ cao, môi trường sạch và sẽ phát triển bền vững nếu chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ tương ứng. Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp mũi nhọn, đã dần hình thành ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, trong đó, khu vực doanh nghiệp công nghiệp FDI có tốc độ tăng trưởng cao nhất và chiếm tỷ lệ lớn (trên 90%) trong giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành.

     Sản phẩm công nghiệp Bắc Ninh đã có sự thay đổi cơ bản về chất lượng, chủng loại theo hướng các sản phẩm hiện đại, có hàm lượng công nghệ cao, có thương hiệu mạnh, đặc biệt là các sản phẩm điện, điện tử của các tập đoàn đa quốc gia thuộc khu vực FDI, cơ cấu ngành công nghiệp có sự sự chuyển dịch theo hướng tích cực, góp phần tạo lập ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới.

     Điều đó, tạo ra cơ hội thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, nhằm tạo ra các sản phẩm công nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đang đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá trị gia tăng khu vực FDI thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng giá trị sản xuất do giá trị sản xuất tạo ra chủ yếu từ khâu lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh , nguyên nhân chính gây ra tình trạng trên là: sản xuất và lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh tại Bắc Ninh tăng nhanh nhưng các nhà đầu tư nước ngoài lại phải nhập khẩu các loại vật liệu, phụ tùng, linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm từ nước ngoài( chiếm từ 74 đến 75%), đẩy chi phí đầu vào tăng cao do ngành công nghiệp hỗ trợ còn nhỏ bé.

     Toàn tỉnh hiện nay có khoảng trên 400 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó doanh nghiệp FDI chiếm phần lớn về số cơ sở sản xuất ( 90%), vốn đầu tư (chiếm 82,8%) và giá trị sản xuất (chiếm 74 %).

     Trong công nghiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp trong nước vẫn chiếm số lượng nhỏ và chủ yếu cung cấp các sản phẩm bao bì và gia công lắp ráp đơn giản, số doanh nghiệp làm vender cấp 1 cho các doanh nghiệp lắp ráp còn ít. Các doanh nghiệp hoạt động nhỏ lẻ, trình độ khoa học công nghệ, trình độ quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp lắp ráp các sản phẩm, chưa có sự liên kết, thiếu thông tin về thị trường, do vậy sự tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm toàn cầu còn chiếm giá trị nhỏ.

     Trong những năm 2017-2018, được sự giúp đỡ của Tập đoàn SamSung và Bộ Công thương, Sở Công thương đã tiến hành hỗ trợ cải tiến, nâng cao năng lực cho 04 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và được SamSung Bắc Ninh ký hợp đồng mua sản phẩm của các doanh nghiệp này. Năm 2019, Sở Công thương tiếp tục phối hợp với SamSung Bắc Ninh kết nối các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tham gia vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn SamSung ở Việt Nam và nước ngoài. Đến nay, trong tổng số 32 doanh nghiệp trong nước làm Vender cấp 1 cho Samsung, Bắc Ninh có tổng số 7 doanh nghiệp nhưng chủ yếu là các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm bao bì, đóng gói có giá trị thấp trong chuỗi giá trị của sản phẩm cuối cùng, việc tìm kiếm doanh nghiệp có khả năng cung ứng được linh phụ kiện rất hạn chế.

     Để công nghiệp Bắc Ninh tiếp tục phát triển ổn định và bền vững, giữ vững vị trí tốp đầu trong cả nước, với mục tiêu cơ bản đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ là rất quan trọng và cấp thiết, Sở Công thương đã tham mưu , trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ( đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 30/6/2015). Với các Định hướng phát triển CNHT như sau:

     - Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trở thành ngành kinh tế với tỷ trọng ngày càng tăng trong cơ cấu GDP của tỉnh, hướng đến công nghệ cao, sản phẩm đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

     - Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ của địa phương phục vụ cho các ngành công nghiệp chủ lực do các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư để tạo ra giá trị gia tăng cao cho chuỗi cung ứng sản phẩm cho công nghiệp nội tỉnh. Từng bước tiến đến hình thành cụm công nghiệp liên kết trên cơ sở lấy doanh nghiệp lớn là hạt nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ là các vệ tinh cung ứng.

     - Khuyến khích phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ có tính tiên phong về công nghệ thuộc các lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghiệp vật liệu mới, công nghệ tự động hóa.

     Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, để công nghiệp hỗ trợ của các doanh nghiệp trong nước phát triển, đáp ứng nhu cầu tăng tỷ lệ nội địa của giá trị sản xuất trong giá trị các sản phẩm của các dpanh nghiệp FDI trên địa bàn. Ngành Công thương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

     - Để tạo mặt bằng thu hút đầu tư phát triển CNHT, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng 2 cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi ( 72 ha) và Tân Chi 2 ( 50 ha), đảm bảo tiến độ thu hút đầu tư vào năm 2021.

- Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý kinh phí hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh  (dự kiến trình trong tháng 12/2019) trên cơ sở Quy chế, sở Công thương sẽ phối hợp với các ngành, doanh nghiệp xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của địa phương, trong đó hỗ trợ đầu tư khoa học công nghệ, cải tiến doanh nghiệp để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ .

     - Tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Samsung khảo sát đánh giá năng lực các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, từ đó thực hiện việc tập huấn cải tiến doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu để sản xuất các sản phẩm cung cấp cho Samsung.

     - Nghiên cứu lập đề án thành lập Trung tâm nghiên cúa phát triển và chuyển giao công nghệ phát triển CNHT có nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực để làm đầu mối gắn kết việc ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ.

Lê Anh Dũng - Trưởng phòng QLCN

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5856

Đã truy cập : 44091194