Tổ chức bộ máy UBND

17/09/2015 08:59 Số lượt xem: 712

 

1. Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí: Lê Xuân Lợi

Phó bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện

Thư điện tử: lxloi.td@bacninh.gov.vn

 

2. Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện

Đồng chí: Nguyễn Nhân Bình

Ủy viên BTV Huyện Ủy, Phó chủ tịch TT UBND huyện

Thư điện tử: nnbinh.td@bacninh.gov.vn

 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí: Nguyễn Thị Hào

HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Thư điện tử: nthao.td@bacninh.gov.vn

 

Danh sách các Ủy viên UBND huyện Tiên Du, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Nguyễn Hữu Cơ

Trưởng phòng Y tế huyện

2

Nguyễn Quốc Hội

Trường phòng Tài nguyên và môi trường huyện

3

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện

4

Nguyễn Huy Ngà

Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

5

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạc huyện

6

Nguyễn Trọng Nhuận

Chánh Thanh tra huyện

7

Dương Thị Sóng

Trưởng phòng Tư pháp huyện

8

Nguyễn Hữu Thắng

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện

9

Nguyễn Gia Thanh

Trưởng phòng Nội vụ huyện

10

Trần Trọng Thực

Trưởng Công an huyện

11

Phạm Đăng Thuyên

Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện

12

Nguyễn Thừa Tiệp

Chủ tịch UB MTTQ huyện Tiên Du

13

Ngô Xuân Tính

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện

14

Trần Đức Tú

Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện