UBND huyện thông qua báo cáo, kế hoạch trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội

22/07/2019 08:24 Số lượt xem: 186

Chiều 17/7, đồng chí Lê Xuân Lợi, PBT Huyện ủy, CT UBND huyện đã chỉ đạo cuộc họp UBND huyện để thông qua một số báo cáo, kế hoạch của huyện. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Nhân Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT TT UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hào, PCT UBND huyện; trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan chuyên môn của UBND huyện thông qua các báo cáo dự thảo, kế hoạch như: Báo cáo công tác giáo dục và đạo tạo trên địa bàn năm học 2018-2019, kế hoạch năm học 2019-2020; báo cáo kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2019 – 2020; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; báo cáo công tác chuẩn bị nội dung Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tiên Du.

Đồng chí Lê Xuân Lợi, PBT Huyện ủy, CT UBND huyện chỉ đạo cuộc họp UBND huyện

Sau khi nghe đại diện cơ quan chuyên môn của UBND huyện báo cáo về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội các đại biểu đã thẳng thắn đóng góp vào dự thảo các báo cáo, kế hoạch vừa thông qua. Trong đó, đặc biệt làm rõ những kết quả nổi bật, cũng như phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tổ chức gặp mặt chia tay đồng chí Vũ Sỹ Quỳnh, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng BTC huyện và đồng chí Nguyễn Hữu Thắng, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện đã được nhà nước cho nghỉ hưu hưởng chế độ./.

Đình Bắc – Đài Tiên Du