Tiên Du triển khai kế hoạch Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I

28/06/2020 13:17 Số lượt xem: 225

Ngày 26/6, Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện họp triển khai nhiệm vụ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước huyện Tiên Du lần thứ I giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Hào- Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng huyện, Trưởng Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện - chủ trì hội nghị; cùng các đồng chí thành viên Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Phòng Nội vụ báo cáo tình hình công tác chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước huyện lần thứ I; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên Ban tổ chức Đại hội; triển khai dự thảo kế hoạch, nội dung chương trình của Đại hội để thực hiện. Các đại biểu đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến tập trung vào nhiệm vụ được phân công; đồng thời, thống nhất số lượng đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước huyện là 182 đại biểu; thời gian tổ chức đại hội vào ngày 6/7/2020; thống nhất nội dung chương trình đại hội và danh sách dự kiến các điển hình tiên tiến, các bài tham luận tại đại hội. 

Kết luận cuộc họp,  đồng chí Nguyễn Thị Hào- Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, Trưởng Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện lần thứ I, yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức đại hội khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc; Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội, phóng sự trình chiếu, hình ảnh tham gia trưng bày... phục vụ đại hội phải được chuẩn bị kỹ càng, có nội dung xuyên suốt về các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện./.

Đức Nguyên- Đài Tiên Du.