Tiên Du đổi mới sau 20 năm tái lập

19/08/2019 22:00 Số lượt xem: 100

Ngày 01/9/1999, huyện Tiên Du được tái lập sau 36 năm sát nhập với huyện Từ Sơn. Sau ngày tái lập, Tiên Du cũng gặp muôn vàn khó khăn, song với sự đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, ngay chặng đường đầu tiên 20 năm tái lập, đến nay huyện đã có những bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Những bứt phá đó đã tạo tiền đề cho Tiên Du có những bước đi vững chắc, vươn tới tầm cao mới, xứng danh huyện anh hùng.

Trung tâm của huyện ngày càng được đầu tư khang trang, hiện đại

Những ngày đầu mới tái lập huyện, Tiên Du còn gặp muôn vàn khó khăn, thách thức; điểm xuất phát kinh tế thấp (sản xuất nông nghiệp chiếm 59,7%; công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 17,2%; thương mại và dịch vụ chiếm 23,1%), kết cấu hạ tầng vừa thiếu, vừa yếu, lại chịu ảnh hưởng của cuộc suy giảm kinh tế toàn cầu, các khó khăn thách thức của đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển. Song Đảng bộ huyện đã xác định đúng chiến lược phát triển, cùng lộ trình và bước đi phù hợp của từng giai đoạn, chính quyền điều hành kiên quyết tập trung, cùng với đó là sự đồng thuận cao của MTTQ và các đoàn thể, sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân trong huyện nên đã đạt được những thành tựu to lớn.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV xác định: “Tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội…. Đẩy mạnh CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn, xây dựng huyện Tiên Du giàu đẹp văn minh”; Đại hội Đảng bộ lần thứ XV nêu: “Phấn đấu đến năm 2010 trở thành huyện phát triển khá”; Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI nêu: “Tiên Du cơ bản trở thành huyện công nghiệp năm 2015” và Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII  nêu: “Phấn đấu đến năm 2020 Tiên Du đạt các tiêu chí cơ bản để trở thành Thị xã trực thuộc tỉnh trong tương lai”.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân huyện Tiên Du đã phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách tạo ra sự chuyển biến tích cực, sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đó là: Kinh tế liên tục tăng trưởng cao, bình quân trong 20 năm đạt 13,2%/năm, quy mô kinh tế năm 2018 gấp hơn 10 lần so với năm 1999; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 76,7%, dịch vụ chiếm 19,4%, nông nghiệp chiếm 3,9%; thu ngân sách đạt 1.700 tỷ đồng, gấp 179 lần so với năm 1999; GDP bình quân đầu người đạt trên 3.500 USD. Hoàn thành xây dựng nông thôn mới và được Thủ tướng chính phủ công nhận Tiên Du là huyện nông thôn mới năm 2016.

Hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư xây dựng đồng bộ

Cùng với đẩy nhanh phát triển Công nghiệp - TTCN, Đảng bộ huyện đã ban hành nhiều Nghị quyết về nông nghiệp nông thôn như: Cải tạo giống cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, sản xuất lúa lai, lúa hàng hóa… Do vậy hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ nông nghiệp ngày càng hoàn thiện; các trạm bơm đầu mối được đầu tư, nâng cấp, hệ thống kênh mương cấp 2, cấp 3 được kiên cố hóa, đường giao thông nội đồng được mở rộng và bê tông hóa. Hệ thống đê điều thường xuyên được tu bổ và nâng cấp đảm bảo ứng phó có hiệu quả với tình hình thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu. Công tác dồn điền đổi thửa được thực hiện sớm từ năm 2002; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp nông thôn được quan tâm thường xuyên. Do đó cơ cấu kinh tế nông nghiệp được chuyển mạnh sang hướng công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn.

Với thành tích xuất sắc sau 20 năm tái lập Đảng bộ, cán bộ và nhân dân huyện Tiên Du đã được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt nhân dịp 15 năm tái lập được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương độc lập Hạng ba. Đây thực sự là sự kiện đánh dấu mốc son quan trọng trên chặng đường phát triển của huyện, là nguồn động viên khích lệ lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiên Du tiếp tục phấn đấu đến năm 2020, Tiên Du đạt các tiêu chí cơ bản để trở thành thị xã trực thuộc tỉnh và đến năm 2022 trở thành quận của thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương./.

Đình Bắc – Đài Tiên Du