Nông dân Tiên Du phát huy vai trò trong xây dựng NTM

21/10/2019 20:59 Số lượt xem: 178

Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Hội nông dân huyện hiện có 22.258 hội viên sinh hoạt tại 67 Chi hội. Qua 10 năm phát động phong trào thi đua “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, bằng những cách làm sáng tạo, Hội nông dân huyện  đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và hội viên nông dân trong việc triển khai thực hiện chương trình; nhiều hoạt động thiết thực gắn với xây dựng nông thôn mới được thực hiện. Hội Nông dân các cấp trong huyện đã đăng ký 90 lượt nội dung, việc làm cụ thể trong xây dựng nông thôn mới, trong đó Hội Nông dân cấp huyện đăng ký  đảm nhận 10 lượt gồm các nội dung việc làm về xây dựng mô hình kinh tế điểm và giúp nhau phát triển kinh tế; bảo vệ môi thường và đảm bảo giao thông nông thôn, Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo, khó khăn; tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Nhận thức của cán bộ và nhân dân về xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ rệt, xây dựng nông thôn mới ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo được phong trào thi đua rộng khắp trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện Nhờ vậy, qua 10  năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, năm 2016, Tiên Du đã được công nhận là huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, là một trong những đơn vị đầu tiên cán đích sớm của tỉnh trong xây dựng NTM.

 Để giúp nông dân phát triển kinh tế, các cấp Hội thường xuyên bám sát vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương, vận động hội viên tích cực dồn điền đổi thửa, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất để tăng giá trị trên 1ha canh tác; chủ động xây dựng các dự án để khai thác các nguồn vốn của Trung ương, Tỉnh, Huyện. Đến nay, qũy Hỗ trợ nông dân toàn huyện đạt 4 tỷ 546 triệu đồng  cho hơn 100 hộ vay để phát triển sản xuất; đồng thời Huyện hội triển khai chương trình ký kết với Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng Chính sách xã hội thành lập, duy trì hoạt động 95 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ 88 tỷ đồng cho 3.697 hộ vay. Phối hợp với Công ty Super Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao cung ứng phân bón cho nông dân theo hình thức trả chậm với số lượng mỗi năm hàng trăm tấn, trị giá hàng tỷ đồng.Phối hợp với các ngành tổ chức 1.185  buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 121.673 lượt hội viên tham dự.

Hằng năm, các cấp Hội đã phát động cán bộ hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Hộ nông dân SXKD giỏi. Kết quả trong 10 năm toàn huyện có 106.342 lượt hộ đăng ký, qua bình xét có 73.481 lượt  hộ đạt hộ SXKDG các cấp. Thông qua phong trào SXKDG đã góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng được phát triển sâu rộng đã góp phần làm thay đổi mạnh mẽ phương thức, tập quán sản xuất của nhân dân. Nhiều hộ nông dân đã thể hiện tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm và làm có hiệu quả từ các mô hình kinh tế trang trại trên các lĩnh vực như: Chăn nuôi, cây ăn quả, cây cảnh, kinh doanh dịch vụ tổng hợp… cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần làm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Tích, ông Nguyễn Hữu Khởi xã Việt Đoàn; Bà Nguyễn Thi Mơ xã Phú Lâm; ông Lê Đắc Vinh, bà Nguyễn Thị Hà ở Cảnh Hưng; ông Nguyễn Đăng Hiển xã Tân Chi. Tiêu biểu trên lĩnh vực kinh doanh còn có gia đình ông Sinh, ông Quyết ở Lạc Vệ, bà Nguyễn Thị Nhung Cảnh Hưng, ông Nguyễn Văn Bắc ở  xã Đại Đồng….

Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, các cấp hội nông dân đã vaận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tham gia giám sát xây dựng các công trình công cộng, ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp.Nhờ làm tốt công tác dân vận, đến nay, đã có 10 hộ gia đình hội viên nông dân tại các xã Tân Chi, Tri phương, Hoàn Sơn hiến 343m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Hội viên nông dân toàn huyện đã đóng góp được 10.927 ngày công với số tiền hàng chục tỷ động để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như: Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và một số công trình phúc lợi khác. Xây dựng mô hình “Hàng cây nông dân”, tổ chức trồng 4.000 cây bạch đàn tại đường Liên xã chè dọc. Đặc biệt Hội các cấp đã vận động hội viên ủng hộ 165 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 4 nhà tình nghĩa cho 4 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân dịp các ngày lễ tết, ngày Thương binh liệt sĩ, cho các gia đình chính sách, hội viên, nông dân nghèo...

Cùng với đó, Hội Nông dân huyện cũng vận động hội viên, nông dân tích cực xây dựng nông thôn mới thông qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Số gia đình hội viên nông dân đăng ký và đạt gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ cao qua từng năm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Khẳng định nông dân là giai cấp tiên phong trong công cuộc xây dựng NTM, trong thời gian tới, các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao , nâng cao thu nhập, cải thiện đời sông cho  nông dân. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương đăng ký thực hiện các nội dung, việc làm cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung lựa chọn các nội dung việc làm như: Xây dựng các mô hình điểm “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”; “Đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn”; “Liên kết cung cấp thực phẩm an toàn theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu dùng”; “Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”.., qua đó góp phần khơi dậy và phát huy tiềm năng của hội viên nông dân trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần tăng cường vai trò chủ thể của nông dân trong nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM ở  địa phương./.

Hà Thuận - Đài Tiên Du