Lực lượng vũ trang huyện đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng ,xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện

14/07/2019 21:39 Số lượt xem: 182

Thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ tịch “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, Ban CHQS huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trên địa bàn huyện.

Để phong trào thi đua quyết thắng phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả cao, đơn vị thực hiện tốt “3 trực tiếp” gồm xây dựng kế hoạch, phát động thi đua và đánh giá kết quả. Kế hoạch thi đua hằng năm luôn xác định rõ chủ đề, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp; tập trung giải quyết các khâu yếu, thiếu, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, quá trình thực hiện gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Kịp thời kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm khắc phục hạn chế và khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Sau 20 năm tái lập huyện đến nay, dưới nhiều hình thức, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phát động hàng chục đợt thi đua đột kích, cao điểm; các xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức phát động hàng trăm đợt thi đua trong huấn luyện; tổ chức nhiều hội thi, hội thao. Cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; phối hợp với các cơ quan quân đội hỗ trợ hàng trăm triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách. Trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng, Ban CHQS huyện làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đã xây dựng được mối đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể; từng cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và phối hợp với các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phát động các phong trào thi đua làm theo lời Bác

Nét nổi bật trong việc thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng hằng  năm của huyện là đã kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”…đồng thời thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, tham gia giúp dân làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, PCLB, TKCN.... Trên tinh thần đó, thực hiện mục tiêu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Ban CHQS huyện và các địa phương duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những tình huống phát sinh.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện thường xuyên quan tâm bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ giáo viên trực tiếp huấn luyện, giảng dạy; tổ chức huấn luyện đồng bộ cả về giáo dục chính trị, quân sự chung và kỹ, chiến thuật sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ được giao. Trong huấn luyện, luôn chú trọng nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu, khả năng xử lý các tình huống đặt ra; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi các phương án, kịp thời sửa chữa, uốn nắn những khâu yếu, mặt yếu.

Từ cách làm trên, hàng năm, 100% số xã, thị trấn, đơn vị tự vệ của huyện đều hoàn thành tốt chương trình, nội dung huấn luyện cho các đối tượng. Qua kiểm tra, đánh giá của cấp trên, 100% nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó 75%-80% đạt khá, giỏi.

Việc xây dựng, duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật luôn được quán triệt, thực hiện nghiêm túc đã tác động tích cực đến chất lượng, hiệu quả các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, không để bị động bất ngờ. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn,  diễn tập chiến đấu phòng chủ bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt hiệu quả thiết thực.

Thời gian tới, LLVT huyện tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thức, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế. Tiếp tục thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Tạo sự chuyển biến vững chắc về kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị.

Năm 2019 là năm quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Điều đó đòi cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường đoàn kết, tích cực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết thắng hằng năm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới./.

Hà Thuận –Đài Tiên Du