LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới

14/07/2019 21:41 Số lượt xem: 237

Trong 10 năm qua, việc thực hiện  phong trào thi đua “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” được cấp uỷ, chỉ huy quân sự các cấp trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, duy trì thường xuyên đi vào nền nếp. Cán bộ, chiến sỹ trong toàn huyện nhận thức rõ đây là chủ trương lớn, lâu dài, của Đảng, nhà nước, đòi hỏi sự đồng thuận, nhất trí cao, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

 Cụ thể hóa các nội dung của các tiêu chí xây dựng NTM, lực lượng vũ trang huyện đã chủ động phối hợp tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đạt hiệu quả thiết thực như : Tu sửa đường giao thông liên thôn, liên xã được 20,04 km với 5.361ngày công; tu sửa, củng cố 14 nghĩa trang liệt sỹ với 10.689 ngày công; dọn cỏ khơi thông kênh mương 15,12 km phục vụ tưới, tiêu sản xuất với 5.279 ngày công. Tham gia trồng 150 cây xanh tại UBND xã, trường học, nhà văn hóa các xã, thôn. Cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ tham gia đóng góp ngày công trong huấn luyện để thăm và tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh nghèo vượt khó, với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.Đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, tham gia xóa đói giảm nghèo tại các địa phương. Các phong trào thi đua, các chương trình hoạt động, thực sự đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tham gia. 10 năm, qua toàn huyện có 90.541 gia đình được công nhận “Gia đình văn hoá”; 100% làng, khu phố triển khai vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh theo Nghị quyết 20,191 của HĐND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tân gia, lễ hội.

Cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện tham gia làm dân vận

Nét nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua “ LLVT huyện chung sức xây dựng NTM “ chính là việc tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với Bệnh Viện Quân y 110 tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 1.500 lượt người thuộc các xã Việt Đoàn, Phật Tích. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa , tu sửa nâng cấp, tham gia chuyển vật liệu, dọn dẹp, giải phóng mặt bằng xây dựng được 7 tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với 1.462 công. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 62, 49, 1237 của Thủ tướng Chính phủ, xét, đề nghị 10.823 hồ sơ đối tượng theo quyết định 142, 62, 49 và chi trả cho 10.823 đối tượng với tổng số tiền trên 39 tỷ đồng . Chỉ đạo kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ cấp xã, huyện. Tặng quà cho cán bộ Quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng, tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

Ban chỉ huy quân sự xã Hiên Vân tặng quà cho mẹ VNAH Nguyễn Thị Hòe

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy quân sự huyện cũng thường xuyên phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền với hơn 928 buổi phổ biến pháp luật cho trên 10.597 lượt cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tham gia.Tuyên truyền Nghị quyết số 28 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; các Bộ luật như: Luật hôn nhân & gia đình, Luật đất đai; Luật nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV, pháp lệnh Dự bị động viên...Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu cho Huyện ủy tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho 984 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 4 trên địa bàn huyện; giáo dục quốc phòng an ninh cho gần 37.002 học sinh các trường THPT.

Ban chỉ huy Quân sự huyện chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng

Điển hình cho phong trào thi đua xây dựng NTM là cán bộ, chiến sỹ dân quân xã Tân Chi. Tân Chi được chọn làm điểm trong toàn huyện về xây dựng NTM nên ngay từ đầu các ban, ngành, đoàn thể của xã  tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xác định, tham gia thực hiện với những công việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với khả năng của địa phương. Sau 3 năm thực hiện phong trào thi đua, xã Tân Chi đã đạt đủ 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, từ cách làm đó đã nhân rộng trong toàn huyện cùng thực hiện, cho đến năm 2016, toàn huyện đã đạt đủ tiêu chí huyện nông thôn mới được Chính phủ công nhận, về trước 4 năm so với kế hoạch đặt ra.

Trong những năm tới, Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng của Đảng, Nhà nước về thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,  nhất là 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về thực hiện cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; Kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh về thực hiện phong trào thi đua "LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chương trình “LLVT huyện chung tay vì sức khỏe cộng đồng”… các dự án phát triển kinh tế, với bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo tại các địa phương còn nhiều khó khăn…. Tham gia hiệu quả công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa mới; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Thường xuyên phối hợp, tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn.Đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại âm mưu, chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững thế trận lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương../.

Hà Thuận –Đài Tiên Du