Liên Bão phát triển cơ sở hạ tầng làm đòn bẩy phát triển kinh tế

19/08/2019 22:12 Số lượt xem: 147

Những năm qua, cùng với sự phát triển chung của huyện nhiều địa phương trong huyện đã ưu tiên, tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, chú trọng tới đầu tư cho các lĩnh vực quan trọng như: giao thông, thủy lợi, y tế, trường học... góp phần làm đòn bẩy phát triển kinh tế, tạo tiền đề để xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của người dân.

Trung tâm xã Liên Bão

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhờ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, diện mạo của xã Liên Bão đã có nhiều đổi thay. Nổi bật là hệ thống đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển. Ông Nguyễn Dương Sỹ Phương, Chủ tịch UBND xã Liên Bão cho biết: "Hạ tầng kinh tế, kỹ thuật trong những năm qua ở xã Liên Bão được tập trung thực hiện có hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Hệ thống giao thông nông thôn phát triển rộng khắp làm cơ sở cho việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương. Giai đoạn (2016-2019), xã Liên Bão đã huy động, đầu tư trên 33 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, trường học…tăng trên 8,5 tỷ đồng so với giai đoạn (2010 - 2015). Trong đó, nguồn vốn cấp trên hỗ trợ gần 24 tỷ đồng gồm: vốn hỗ trợ làm mới công trình thủy lợi trên 3,3 tỷ đồng; vốn đầu tư xây dựng cơ bản (điện, đường, trường, trạm) gần 18,2 tỷ đồng và vốn đầu tư nhà văn hóa trên 3,4 tỷ đồng. Ngoài ra, vốn huy động ngân sách xã và nhân dân 13 tỷ 136 triệu đồng. Từ nguồn vốn trên, xã đã đầu tư, nâng cấp, xây mới các công trình đường giao thông, nhà văn hóa, trường học…Đến nay, 100% hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã được nhựa, bê tông hóa; 5/5 nhà văn hóa được đầu tư xây dựng mới, nhiều hạng mục, công trình phúc lợi trên địa bàn được đầu tư.

Với mục tiêu đồng bộ hóa về cơ sở hạ tầng, góp phần làm đòn bẩy phát triển kinh tế, tạo tiền đề để xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của người dân. Ngoài các công trình đang đầu tư, xây dựng và công trình chuyển tiếp, năm 2019 này xã Liên Bão tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình như: Đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn Bái Uyên, Trường Mầm Non Liên Bão 1…Cụ thể, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên địa phương cũng đầu tư hàng chục tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thi công và tổ chức thi công các công trình được cấp trên phê duyệt gồm: Đường giao thông ngõ xóm 6 thôn với tổng chiều dài trên 17km tổng mức đầu tư gần 46 tỷ đồng; Nhà văn hóa thôn Bái Uyên, Trường Mầm Non Liên Bão 1 và đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu Bái Uyên đi Cống Bựu với tổng mức đầu tư lên đến gần 100 tỷ đồng.

Sự hoàn thiện về cơ sở hạ tầng của xã Liên Bão đã tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại - dịch vụ trên địa bàn phát triển. Trong những năm qua, lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ của xã tăng trưởng khá. Hiện toàn xã Liên Bão có trên 20 doanh nghiệp trong và ngoài địa phương đang hoạt động; hơn 100 cơ sở kinh doanh có địa điểm cố định và trên 30 cơ sở kinh doanh không có địa điểm cố định. Nhìn chung, các doanh nghiệp đầu tư hoạt động trên các lĩnh vực như: Xây dựng; vật liệu xây dựng; kinh doanh thương mại – dịch vụ; điện tử...các doanh nghiệp trên đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động trong và ngoài địa phương.  Các ngành nghề dịch vụ -thương mại hàng năm đều phát triển tốt và cũng tạo việc làm cho các hộ nông dân phát triển kinh tế gia đình.

Thời gian tới, xã Liên Bão tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản, trong đó gồm đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, thủy lợi nội đồng để góp phần phát triển kinh tế, làm tiền đề nâng cao chất lượng các tiêu chí dựng nông thôn mới./.

Xuân Trang – Đài Tiên Du