Kỳ họp HĐND xã Hiên Vân lần thứ Tám, nhiệm kỳ 2016-2021

01/07/2019 08:10 Số lượt xem: 165

Hội đồng nhân dân xã Hiên Vân vừa hoàn thành kỳ họp lần thứ Tám, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT TT HĐND huyện cùng các ông bà trong tổ Đại biểu HĐND huyện ứng cử khu vực Việt Đoàn – Hiên Vân đã tới dự.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, UBND xã đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đồng thời đề ra những giải pháp thực hiện; xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội để giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn và lãnh đạo các thôn. Chủ động xử lý các vấn đề còn vướng mắc, tồn đọng liên quan đến tài nguyên, môi trường, xây dựng cơ bản… Quan tâm đến công tác kiểm tra, đôn đốc các ngành chuyên môn và cơ sở thôn giải quyết các công việc phát sinh, đồng thời động viên khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích. Xã Hiên Vân đã lãnh, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ xuân năm 2019 trong khung thời vụ tốt nhất. Năng xuất, sản lượng lúa và cây màu đạt chỉ tiêu cao. Diện tích lúa xuân 221,5ha (trong đó lúa năng suất, chất lượng cao là 209ha bằng 94,4%). Năng suất lúa bình quân đạt 60,2 tạ/ha; sản lượng đạt trên 1.3008 tấn. Chỉ đạo tốt công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường, phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đã chỉ đạo tiêm phòng được 21.000 liều vắc xin các loại; sử dụng 1.073 lít hoá chất và 40 tấn vôi để vệ sinh, khử trùng tiêu độc chống dịch trên địa bàn. Hiện tại đàn gia cầm phát triển mạnh, đàn gia súc giảm mạnh do dịch tả lợn Châu phi phát dịch trên địa bàn lên chưa được tái đàn. Duy trì và phát triển các mô hình chuyển đổi lúa cá, mô hình VAC đem lại hiệu quả kinh tế cao. Giữ ổn định diện tích nuôi thuỷ sản 37 ha. Tổng thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm ước đạt 12.581.447.364 đồng, đạt 208,16% kế hoạch năm. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại duy trì ổn định. Quy mô và chất lượng giáo dục được nâng cao, đặc biệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn bậc THCS (xếp thứ 4 toàn huyện). Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS thi đỗ vào các trường THPT công lập đạt cao. Các hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin tuyên truyền được quan tâm. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân đảm bảo theo quy định. Hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch công tác tuyển quân.

Những tháng cuối năm 2019, Hội đồng nhân dân xã đề ra mục tiêu tập trung khắc phục khó khăn và những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm. Huy động tối đa các lợi thế, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển bền vững, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, cụ thể: Diện tích gieo trồng cả năm đạt 520,6ha, trong đó, diện tích lúa 450ha; năng suất bình quân cả năm đạt 58 tạ/ha; diện tích cây mầu các loại 67ha. Tổng sản lượng lương thực từ cây lúa đạt 2.610 tấn; Sản lượng cây mầu quy thóc đạt khoảng 950 tấn. Phấn đấu giữ vững và phát triển đàn vật nuôi là 40.000 con. Tổng thu ngân sách dự kiến là trên 6 tỷ đồng. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2% theo tiêu chí mới; Phấn đấu giữ vững 5/5 làng đạt danh hiệu làng văn hoá; Hạ tỷ lệ tăng dân số giảm xuống 1%; Trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn 9%.

Kỳ họp lần thứ Tám HĐND xã Hiên Vân đã thông qua các dự thảo Nghị quyết của kỳ họp./.

Đình Bắc – Đài Tiên Du