Khai mạc lớp tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ

25/01/2021 20:50 Số lượt xem: 170

Sáng ngày 25/01, Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai mạc lớp tập huấn cho 130 cán bộ Dân quân tự vệ của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Lớp tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày  29/01/2021 với các nội dung như: Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Phương pháp soạn thảo giáo án quân sự; Tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật bắn súng (súng trường K63, TLAK); Huấn luyện điều lệnh đội ngũ Dân quân tự vệ bài Chào; Phương pháp huấn luyện chiến thuật DQTV tổ, tiểu đội; Tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ thuật lựu đạn; phương pháp huấn luyện chiến thuật Dân quân tự vệ, Trung đội dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn. Kết thúc huấn luyện có kiểm tra, đánh giá chất lượng dân quân tự vệ.

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cán bộ DQTV nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương; nâng cao năng lực, trình độ chỉ huy tham mưu, tổ chức thực hành huấn luyện giáo dục chính trị, quân sự, làm cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV đáp ưng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự địa phương trong tình hình mới./.

 

Tú Anh - Đài Tiên Du