Hội NCT huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2014- 2019

12/06/2019 21:59 Số lượt xem: 153

Ngày 11/6, Hội NCT huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2014- 2019. Dự hội nghị, về phía tỉnh có đồng chí Vũ Bá Rồng, Ủy viên BCH TW Hội NCT Việt Nam, Trưởng Ban đại diện NCT tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hào, PCT UBND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong những năm qua, Hội NCT từ huyện đến cơ sở đã tập trung tuyên truyền cho hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ chính trị; nghị quyết 20, 191 của HĐND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tân gia, lễ hội, gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tuyên truyền hội viên và nhân dân học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chính sách trợ giúp NCT… 114 đồng chí tham gia các tổ chức chính trị xã hội; 1.861 NCT là đảng viên, 6.500 NCT tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… Trong 5 năm qua, Ban đại diện Hội NCT huyện đã tổ chức kiểm tra giám sát 70 cuộc, cấp xã, thị trấn tổ chức được 140 cuộc giám sát liên quan đến chế độ chính sách đối với NCT, hoạt động NCT. Tham gia, đóng góp 28 buổi giải phóng mặt bằng các dự án, 32 buổi ra quân đảm bảo ANTT, giải tỏa hành lang ATGT, 14 buổi vệ sinh môi trường; 28 buổi bầu cử trưởng thôn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hào, PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hào, PCT UBND huyện ghi nhận những kết quả mà Hội NCT các cấp từ huyện đến cơ sở đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp Hội NCT trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tuổi cao gương sáng, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương nhiều biện pháp, chủ trương chính sách của Đảng sát với thực tế, phát huy vai trò phối hợp liên kết làm nòng cốt với các lực lượng xã hội, các ban ngành, đoàn thể chung lòng, góp sức xây dựng tổ chức Hội và tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở có bước phát triển.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2014-2019

Tại Hội nghị, Ban đại diện Hội NCT tỉnh, UBMTTQ huyện đã tuyên dương, khen thưởng 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2014-2019./.

Hà Thuận –Đài Tiên Du