Hội Cựu TNXP Tiên Du Tập huấn công tác hội

19/08/2019 21:58 Số lượt xem: 38

Ngày 16/8, Hội Cựu TNXP huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức tập huấn công tác tổ chức và hoạt động của Hội Cựu TNXP.

Hội nghị thu hút đông đảo hội viên Hội Cựu TNXP tham gia

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh -quốc phòng của tỉnh, huyện trong thời gia qua. Đồng thời được hướng dẫn nghiên cứu một số nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu TNXP Việt Nam; Một số vấn đề trong thực hiện chính sách đối với TNXP, công tác thi đua khen thưởng; công tác văn phòng và công tác kiểm tra của Hội. Hội nghị cũng giành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm giải quyết những khó khăn đó để công tác Hội ngày càng phát triển.

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ Hội Cựu TNXP cơ sở nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo đảm quyền, lợi ích cho hội viên, đồng thời vận dụng tổ chức hoạt động công tác Hội hiệu quả./.

Đình Bắc – Đài Tiên Du