HĐND xã Tri Phương khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 9

01/07/2019 08:59 Số lượt xem: 180

Ngày 26/6, HĐND xã Tri Phương khóa XXI đã tổ chức kỳ họp thứ Chín. Đồng chí Trần Quang Ngân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó CT HĐND huyện đã tới dự.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo đã nêu bật, trong 6 tháng đầu năm, UBND xã Tri Phương đã tập trung lãnh đạo các thôn động viên nhân dân khắc phục khó khăn hoàn thành diện tích gieo cấy theo kế hoạch; chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thực hiện có hiểu quả việc khử trùng tiêu độc môi trường; ổn định chăn nuôi đàn gia cầm, thủy cầm và diện tích nuôi trồng thủy sản. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được chú trọng quan tâm hơn, đã ngăn chặn và xử lý kịp thời một số trường hợp vi phạm mới phát sinh. Quy mô và chất lượng giáo dục ở các bậc học được giữ vững; công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội đầu xuân đảm bảo đúng quy chế an toàn, tiết kiệm; các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm và thực hiện hiệu quả. Công tác tiếp dân, thực hiện các Quyết định, kết luận có hiệu lực sau thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch; tình hình tôn giáo cơ bản ổn định, giữ vững về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kỳ họp đã thông qua một số chỉ tiêu chính trong 6 tháng cuối năm đó là: Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, bồi thường giải phóng mặt bằng; đấu thầu và thi công san lấp mặt bằng xây dựng hạ tầng kỹ thuật; phấn đấu hoàn thành 100% diện tích gieo trồng vụ mùa theo kế hoạch; phấn đấu đưa vào làm việc “bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả theo cơ chế một cửa”; hoàn thành 100 chỉ tiêu động viên quân dự bị và chỉ tiêu khám tuyển NVQS năm 2020./.

Đình Bắc – Đài Tiên Du