Ban tuyên giáo Huyện ủy giao ban công tác tư tưởng, khoa giáo tháng 7 năm 2020

12/07/2020 21:55 Số lượt xem: 140

Sáng ngày 10/7, Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức giao ban công tác tư tưởng, khoa giáo tháng 7 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Lụa, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Kiêm giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện chủ trì.

Ban tuyên giáo huyện ủy giao ban công tác tư tưởng, khoa giáo tháng 7 năm 2020

Theo phản ánh của các xã, thị trấn tình hình dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định. Nhân dân đánh giá cao sự chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện, các cấp, các ngành trong việc triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường trong tình hình mới; việc triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bước đầu đã có được những kết quả nhất định. Các xã, thị trấn thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng khóa XII; và quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Kiện toàn công tác cán bộ sau tổ chức đại hội. Về sản xuất nông nghiệp, các xã đang tiến hành làm đất, xuống đồng gieo cấy lúa vụ mùa, trồng cây rau màu. Bên cạnh đó, dư luận băn khoăn về tình trạng ô nhiêm môi trường tại các làng nghề, khu công nghiệp, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn chậm, tình trạng xe quá tải trở cát vãi ra đường gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân và học sinh khi tan học, ảnh hưởng đến môi trường.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh trong thời gian tới, các xã, thị trấn tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm để kịp thời tham mưu, dự báo cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết; tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet. Chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh bạch hầu; đảm bảo hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa mùa trong khung thời vụ; Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức gặp mặt, về nguồn, ôn lại truyền thống 90 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du