Đẩy mạnh tuyên truyền 20 năm tái lập huyện

16/08/2019 08:33 Số lượt xem: 121

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện (1/9/1999-1/9/2019).

Biểu tượng 20 năm tái lập huyện

Theo kế hoạch, tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang huyện Tiên Du về ý nghĩa lịch sử to lớn, truyền thống anh hùng, vẻ vang của Đảng và nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ tổ Quốc, đổi mới và phát triển. Bồi dưỡng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của đảng; tạo không khí phấn khởi, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong huyện đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII. Đánh giá thành tựu to lớn mà Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Tiên Du đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội sau 20 năm tái lập huyện. Đồng thời phát động các đợt thi đua yêu nước; phát huy tối đa nội lực, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo thế và lực mới đưa huyện Tiên Du phát triển nhanh, bền vững; thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh trong những năm tới, quyết tâm đưa huyện Tiên Du trở thành quận và Bắc ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Ôn lại truyền thống anh dũng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Làm rõ những thành tựu to lớn, nổi bật về kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tiên Du trong quá trình xây dựng và phát triển, từ đó tiếp tục khẳng định vị thế của huyện Tiên Du trong công cuộc đổi mới đất nước. Tiếp tục quảng bá, giới thiệu về truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa của vùng Bắc Ninh- Kinh Bắc, đặc biệt 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dạy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa của mọi tầng lớp dân dân trong huyện.Trọng tâm là buổi Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/8/; tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật chào mừng 20 năm tái lập huyện; các phóng sự tuyên truyền trên Báo tỉnh, Đài PT-TH tỉnh; treo băng rôn khẩu hiệu; công tác tổ chức, công tác hậu cần, công tác đảm bảo an ninh trật tự…Đặc biệt là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tiên Du 20 năm kết tinh, lắng đọng, hội tụ, lan tỏa” vào tối ngày 30/8 tại Quảng trường văn hóa đồi Lim và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình kỹ thuật số VTC; Đài phát thanh- truyền hình Bắc Ninh và một số Đài phát thanh tỉnh, thành phố trong khu vực.

Khu vực chân cầu Hoài Thượng cờ hồng được cắm 2 bên

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du