Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

10/07/2019 09:15 Số lượt xem: 161

Ngày 5/7/2019, Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Tấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện triển khai Nghị quyết lãnh đạo  thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện đã quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh và Chỉ thị của Huyện ủy về công tác QP, QSĐP; thực hiện toàn diện các mặt công tác. Tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện triển khai đồng bộ, kịp thời Chỉ thị, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2019 từ huyện đến cơ sở. Quản lý chặt chẽ đất đai, công trình quốc phòng và các điểm cao có giá trị quân sự. Tổ chức tập huấn, triển khai Luật Quốc phòng năm 2018 đúng quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, giao đủ 233 công dân, đạt 100% chỉ tiêu. Thực hiện nghiêm quy định về tổ chức biên chế. Chủ động làm công tác chuẩn bị huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình, quân số tham gia đạt 98,8%, an toàn tuyệt đối kiểm tra đạt kết quả giỏi. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tốt các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thăm tặng quà cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Thực hiện chặt chẽ công tác xét duyệt, chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách theo Quyết định số 49,Quyết định 62, Quyết định 142 ..đạt kế quả tốt.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm , Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện  tập trung lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, chủ động tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong nắm tình hình và tham mưu giải quyết các sự việc ngay từ cơ sở, giữ vững ANCT, TTATXH. Thực hiện chặt chẽ các bước trong quy trình công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020.Tổ chức quán triệt, hoc tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện; 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, sinh hoạt ngày Đảng, đề nghị kiện toàn đảng ủy đúng quy định. Quán triệt, triển khai chỉ thị, hướng dẫn của trên và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu Đảng bộ quân sự huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ../.

Đức Nguyên, Hà Thuận – Đài Tiên Du