Đại hội thi đua yêu nước huyện Tiên Du lần thứ Nhất

06/07/2020 20:47 Số lượt xem: 231

Sáng 6/7, UBND huyện đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ Nhất (I) giai đoạn 2020-2025, qua đó tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua giai đoạn 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Công Thắng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong TT HĐND – UBND – UBMTTQ huyện, các đại biểu tiêu biểu đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của huyện trên các ngành, lĩnh vực.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Thi đua yêu nước huyện Tiên Du

5 năm thực hiện lời kêu gọi, phát động phong trào thi đua yêu nước; phong trào và công tác thi đua khen thưởng của huyện Tiên Du đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến và ngày càng đi vào chiều sâu. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đã quan tâm tổ chức phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; được đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia hưởng ứng. Phong trào với nhiều nội dung, hình thức triển khai đa dạng, thiết thực đã thực sự tạo động lực thúc đẩy phát triển KTXH của huyện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng cao; tổng sản phẩm tăng bình quân 9,8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Văn hóa xã hội phát triển toàn diện, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày một nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 97,6 triệu đồng/người/năm. Trong đó, nổi bật là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; Đền ơn, đáp nghĩa; Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; phong trào “Thanh niên lập nghiệp và tuổi trẻ giữ nước”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Đặc biệt, phong trào thi đua “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” được hưởng ứng rộng rãi, với nhiều cách làm hay, hiệu quả đã góp phần đưa Tiên Du về đích, được Thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trước 4 năm so với kế hoạch đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu, những tấm gương điển hình tiên tiến trên các ngành, lĩnh vực đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, cách làm trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, lao động sáng tạo, xây dựng bảo vệ Tổ quốc huyện Tiên Du trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh một lần nữa nêu bật vai trò, tầm quan trọng công tác thi đua khen thưởng trong lịch sử, cũng như trong tình hình mới. Biểu dương thành quả phát triển KT-XH huyện Tiên Du 5 năm qua; trong đó có tác động tích cực việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước; đồng chí  Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Để phong trào thi đua của huyện tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo sự lan tỏa, đóng góp cho phát triển KTXH của huyện cũng như của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Tiên Du cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là thực hiện tốt Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động; đưa công tác thi đua gắn với nhiệm vụ, công việc hằng ngày của mỗi người dân.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính Phủ cho huyện Tiên Du

Đồng chí Nguyễn Công Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể

Với những cố gắng, nỗ lực, thành tích đã đạt được, Nhân dân và cán bộ huyện Tiên Du đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua dành cho đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua tỉnh Bắc Ninh năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước huyện Tiên Du, giai đoạn 2015-2020. Cũng tại Đại hội, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du đã tặng Giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020./.

Đình Bắc – Đài Tiên Du