Đại biểu HĐND huyện

16/08/2016 09:42 Số lượt xem: 607

             ỦY BAN BẦU CỬ                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TIÊN DU                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU KHÓA XVIII

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ - UBBC ngày 30 tháng 5 năm 2016 của UBBC huyện Tiên Du)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đợn vị công tác

1

Nguyễn Nhân Bình

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

2

Ngô Thị Thủy Chung

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạc Vệ 2, huyện Tiên Du

3

Ngô Đắc Dân

Huyện ủy viên, Chủ tịch UBND xã Phật Tích, huyện Tiên Du

4

Nguyễn Thị Điểm

Hiệu trưởng Trường mầm non Liên Bão 1

5

Đặng Đức Đông

Phó Chủ tịch HĐND xã Hiên Vân, huyện Tiên Du

6

Nguyễn Thị Duyên

Văn hóa - xã hội xã Đại Đồng, huyện Tiên Du

7

Ngô Thị Hân

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Lâm, huyện Tiên Du

8

Nguyễn Thị Hào

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du

9

Lưu Đắc Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Du

10

Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Minh Đạo, huyện Tiên Du

11

Trịnh Thị Huyền

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du

12

Nguyễn Đình Khương

Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội nông dân huyện Tiên Du

13

Nguyễn Hữu Kiểm

Phó trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND huyện Tiên Du

14

Nguyễn Công Ký

Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tiên Du

15

Đinh Thị Liên

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Tri Phương, huyện Tiên Du

16

Lê Xuân Lợi

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

17

Nguyễn Thị Lụa

Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tiên Du

18

Nguyễn Bá Luận

Phó Chủ tịch UBND xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du

19

Nguyễn Huy Ngà

Huyện ủy viên, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tiên Du

20

Trần Quang Ngân

Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện Tiên Du

21

Nguyễn Đình Phương

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

22

Ngô Hữu Quang

Giám đốc Công ty cổ phần bao bì Thuận Phát, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du

23

Đỗ Đình Quang

Chủ tịch UBND xã Tân Chi, huyện Tiên Du

24

Nguyễn Bá Quý

Huyện ủy viên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du

25

Nguyễn Khoa Tâm

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TT Lim, huyện Tiên Du

26

Lê Thị Thắm

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du

27

Nguyễn Công Thắng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Du

28

Nguyễn Hữu Thắng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Chỉ huy trưởng - Ban chỉ huy Quân sự huyện Tiên Du

29

Trần Trọng Thực

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng Công an huyện Tiên Du

30

Bùi Thị Thúy

Phó trưởng ban pháp chế HĐND huyên Tiên Du

31

Phạm Đăng Thuyên

Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tiên Du

32

Ngô Xuân Tính

Huyện ủy viên, Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Tiên Du

33

 

 

34

Trần Như Tuấn

( Đại Đức Thích Giác Đạt)

Trưởng ban truyền thông Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh

35

Nguyễn Quốc Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch TT HĐND huyện Tiên Du

36

Nguyễn Đình Vắn

Trưởng Công an xã Nội Duệ, huyện Tiên Du