Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 375
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
52/KH-UBND
KH Thực hiện Đề án "Phát triển 15.000 hợp tác xã (HTX), liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020''; HTX nông nghiệp liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn20/08/2019
51/KH-UBND
KH Thực hiện Chương trình "Mỗi xã, thị trấn một sản phẩm" huyện Lương Tài giai đoạn 2019 - 202020/08/2019
56/TB-UBND
TB Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 201916/08/2019
786/UBND-VX
V/v triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 201914/08/2019
50/KH-UBND
KH Triển khai Ngày Pháp luật năm 2019 trên địa bàn Huyện14/08/2019
753/UBND-NN
V/v tăng cường công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ mùa năm 2019Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn08/08/2019
49/KH-UBND
KH Tổ chức Hội nghị Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 201908/08/2019
729/UBND-VX
V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút EbolaY tế01/08/2019
48/KH-UBND
KH Tập huấn quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lương Tài31/07/2019
89/BC-UBND
BC Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 201926/07/2019
47/KH-UBND
KH Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27//10/2007 huyện Lương Tài năm 201922/07/2019
665/UBND-XDCB
V/v phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 201917/07/2019
51/TB-UBND
TB Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7 năm 201917/07/2019
46/KH-UBND
KH Triển khai thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thôngGiáo dục - Đào tạo16/07/2019
45/KH-UBND
KH Thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện Lương Tài đến năm 202510/07/2019
45/KH-UBND
KH Thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện Lương Tài đến năm 202510/07/2019
52/NQ-HĐND19
Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 202005/07/2019
51/NQ-HĐND19
V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện05/07/2019
50/NQ-HĐND19
Về quyết toán ngân sách huyện Lương Tài năm 201805/07/2019
49/NQ-HĐND19
NQ Về nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 201905/07/2019
48/NQ-HĐND19
V/v đồng ý chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 202005/07/2019
600/UBND-XDCB
V/v giải tỏa hành lang ATGT trên các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường huyện01/07/2019
514/UBND-VX
V/v tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Lương Tài18/06/2019
43/KH-UBND
KH Thực hiện "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 201918/06/2019
41/KH-UBND
KH Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 202010/06/2019
Số dòng / trangTrang 1/15|<<12345>>|