Tổ chức bộ máy UBND huyện

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 82
Tổ chức bộ máy UBND huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện:Đồng chí Lê Tuấn Hồng

Phó chủ tịch TT Ủy ban nhân dân huyện;Đồng chí: Phạm Thanh Hải

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Đồng chí: Trần Xuân Nhiên

       Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:

1. Đồng chí: Đỗ Danh Tiến: Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

2. Đồng chí: Trịnh Đắc Vũ: Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng Công an huyện.

3. Đồng chí: Vũ Bá Tới: Huyện ủy viên, Chánh thanh tra huyện.

4. Đồng chí: Phạm Xuân Sản: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

5. Đồng chí: Trần Quốc Hoàn: Huyện ủy viên, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo

6. Đồng chí: Vũ Đình Phúc: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện

7. Đồng chí: Đỗ Văn Hanh: Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng

8. Đồng chí: Đặng Minh Cảnh: Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

9. Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Lương: Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện.

10. Đồng chí Phạm Thị Bích Liệu: Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện.

11. Đồng chí: Nguyễn Thanh Toàn: Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

12. Đồng chí: Đinh Duy Lương: Trưởng phòng Y Tế huyện.

13. Đồng chí: Nguyễn Huy Trí: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

14. Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn: Trưởng phòng Nội vụ huyện

Thông báo phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021:

Nội dung thông báo: File đính kèm

 

 

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy