Ban Thường vụ Huyện ủy

01/03/2017 03:46 Số lượt xem: 104
Ban Thường vụ Huyện ủy

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Ông Vũ Minh Hiếu:  Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

2. Ông Nguyễn Đình Văn: Phó bí thư Thường trực Huyện ủy.

3. Ông Lê Tuấn Hồng: Phó bí thư  Huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

4. Ông Đoàn Văn Mạnh: Trưởng Ban Tuyên Giáo huyện ủy- Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị .

5. Ông Phạm Thanh Hải: Phó chủ tịch thường trực UBND huyện

6. Ông Trần Văn Cúc: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy 

6. Ông Bá Đình Sơn: Trưởng ban Tổ chức huyện ủy.

7. Ông Đỗ Danh Tiến: Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện.

8. Ông Trịnh Đắc Vũ: Trưởng công an huyện.

9. Ông Nguyễn Văn Long:  Trưởng Ban Dân vận-Chủ tịch UB MTTQ huyện

 

 

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN