UBND huyện Lương Tài phiên họp thường kỳ tháng 8.

16/08/2019 08:57 Số lượt xem: 76

Sáng 13/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. UBND huyện Lương Tài tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019 để thảo luận 5 nội dung báo cáo, kế hoạch quan trọng. 

       Dự hội nghị còn có đồng chí Phạm Thanh Hải - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; Lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các đồng chí thành viên UBND huyện; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện.

(Toàn cảnh hội nghị)

           Tại phiên họp thôn qua báo cáo kết quả sản xuất vụ xuân, bước đầu sản xuất vụ mùa năm 2019. Kế hoạch sản xuất vụ đông 2019-2020. Sản xuất vụ xuân năm 2019 được sự tập trung chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn với UBND các xã, thị trấn đến ngày 12/02 huyện đã hoàn thành việc đưa nước đổ ải, mở rộng diện tích lúa gieo thẳng (tăng 63,3ha so với kế hoạch), hoàn thành gieo cấy và thu hoạch lúa xuân nhanh hơn so với cùng kỳ từ 5-7 ngày (đến ngày 28/2 toàn huyện cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa vụ xuân đạt khá 66,8 tạ/ha. Vụ xuân năm 2019 huyện đã hỗ trợ thuốc diệt chuột đến các cơ sở sản xuất để tổ chức diệt chuột tập trung trong thời gian đổ ải với lượng thuốc hóa học đã sử dụng 468,7 kg, diện tích nhiễm chuột là 25 ha, trong đó nhiễm nhẹ 18 ha, nhiễm trung bình 05 ha, nhiễm nặng 02 ha, diện tích chuột gây hại nặng hơn so với sản xuất vụ xuân năm 2018.

            Kết quả sản xuất vụ mùa năm 2019 đã hoàn thành kế hoạch về diện tích, công tác phòng trừ sâu bệnh kịp thời, mở rộng diện tích lúa giao thẳng tăng 5,0 ha so với kế hoạch. Hiện nay lúa đang trong giai đoạn phân hóa đòng, dự kiến lúa trỗ tập trung xung quanh 10/9, trong đó có khoảng 700-900 ha trỗ trước 05/9, tập trung ở cức xã Phú Hòa, Mỹ Hương, An Thịnh, Trung Kênh.

           Tiếp đó, phiên họp thông qua các báo cáo: Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã, thị trấn một sản phẩn huyện Lương Tài giai đoạn 2019-2020”; Kế hoạch thực hiện Đề án “ Phát triển 15.000 hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” Hợp tác xã nông nghiệp liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020; Báo cáo đề án phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Lương Tài; Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019.

         Tại phiên họp, các đại biểu đều đồng tình thống nhất với nội dung các báo cáo. Đồng thời, thảo luận làm rõ các nội dung trong kế hoạch và tìm ra những giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

(đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo)

         Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự chỉ đạo của các cấp các ngành đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, làm rõ và tiếp thu các đề xuất kiến nghị của các ngành. Nhiệm vụ trước mắt đồng chí chủ tịch UBND huyện đề nghị đẩy nhanh các công trình khởi công xây dựng, đặc biệt là các công trình chào mừng Kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ Dịch tả lợn Châu Phi. Quan tâm giải quyết các vụ việc nảy sinh ngay tại cơ sở, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tổ chức triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện, Huyện về đích nông thôn mới. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, tạo sự ổn định ở các địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước./.

XT. Phòng VH&TT