UBND huyện Lương Tài phiên họp thường kỳ tháng 7.

17/07/2019 09:13 Số lượt xem: 268

Sáng 16/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. UBND huyện Lương Tài tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2019 để thảo luận 5 nội dung báo cáo, kế hoạch quan trọng. 

          Dự có đồng chí Đoàn Văn Mạnh - Ủy viên BTV, Phó chủ tịch TT HĐND huyện; đồng chí Phạm Thanh Hải - Ủy viên BTV, phó chủ tịch TT UBND huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện; lãnh đạo một số ngành của huyện.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 7\Họp tháng 7\1.png

(Toàn cảnh hội nghị)

            Tại phiên họp thôn qua báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Kết quả thực hiện đến 6 tháng đầu năm 2019 theo bộ tiêu chí Quốc gia về NTM toàn huyện có 11/13 xã đã được công nhận đạt chuẩn ( 8 xã được công nhận từ năm 2017 về trước, 3 xã được công nhận năm 2018). 3 xã đạt 18 tiêu chí ( xã Quảng Phú, Phú Hòa, Trung Chính đã được công nhận đạt chuẩn nhưng không duy trì được tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) 2 xã đạt 17 tiêu chí ( Bình Định, Phú Lương). Tổng số tiêu chí đạt là 240 tiêu chí; đạt bình quân 18,46 tiêu chí/xã; tăng 0,15 tiêu chí xã so với năm 2018. Đối với nội dung xây dựng huyện đạt nông thôn mới, đến hế tháng 6 năm 2019 toàn huyện đã đạt 6/9 tiêu chí NTM gồm các tiêu chí: Giao thông; Thủy lợi; Điện, Y tế - Văn Hóa – Giáo Dục; Sản xuất, chỉ đạo xây dựng NTM; còn 3 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí Quy hoạch; tiêu chí môi trường ( chưa có khu xử lý rác thải tập chung); tiêu chí số 8 về An ninh trật tự xã hội. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động cao nhất các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới: các xã đạt chuẩn NTM giữ vững, đồng thời duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; 2 xã Bình Định, Phú Lương phấn đấu đạt chuẩn NTM, hoàn thành trong quý III năm 2019. Huyện đạt chuẩn NTM.

           Tiếp đó, phiên họp thông qua các báo cáo; Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kế hoạch tuyển quân năm 2020; Báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 6 tháng đầu năm,Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Kế hoạch thực hiện đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn huyện.

          Tại phiên họp, các đại biểu đều đồng tình thống nhất với nội dung các báo cáo. Đồng thời, thảo luận làm rõ nội dung việc duy trì phát triển các tiêu chí nông thôn mới ở các xã đã đạt và tiếp tục quan tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 2 xã về đích nông thôn mới năm 2019 theo kế hoạch và huyện về đích NTM. Đã đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chuển đổi cơ cấu cây trồng, công tác tuyển quân năm 2020; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiệm vụ thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giao đoạn 2019-2025 trên địa bàn huyện.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 7\Họp tháng 7\2.png

(Đ/c Nguyễn Thị Hà-Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo)

         Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự chỉ đạo của các cấp các ngành đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, làm rõ và tiếp thu các đề xuất kiến nghị của các ngành. Nhiệm vụ trước mắt đồng chí chủ tịch UBND huyện đề nghị  các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống các bệnh dịch trong mùa hè, hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ Dịch tả lợn Châu Phi. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho ban CHQS huyện và Công an huyện năm chắc tình hình tại các địa phương, nhất là những nơi nhạy cảm để kịp thời phát hiện giải quyết vướng mắc, nảy sinh ngay từ ban đầu, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, vấn đề tôn giáo. Chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với cơ quan chuyên môn huyện tổ chức rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Quan tâm giải quyết các vụ việc nảy sinh ngay tại cơ sở, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Tập trung chỉ đạo công tác triển khai tổ chức 72 năm ngày TBLS đảm bảo trang trọng chu đáo. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện, Huyện về đích nông thôn mới Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, tạo sự ổn định ở các địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước./.

XT. Phòng VH&TT