UBND huyện Lương Tài phiên họp thường kỳ tháng 6.

12/06/2020 13:52 Số lượt xem: 242

Sáng 10/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tuấn Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. UBND huyện Lương Tài tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020 để thảo luận 7 nội dung quan trọng

          Dự có đồng chí Hoàng Văn Trường- Ủy viên BTV, Phó chủ tịch TT HĐND huyện; đồng chí Phạm Thanh Hải - Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Xuân Nhiên - Phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp; lãnh đạo một số ngành Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Kho bạc nhà nước, Trung tâm hành chính công huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 6\họp UBND\1.png

(Toàn cảnh hội nghị)

              Tại phiên họp thôn qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và những biện pháp tổ chức thực hiện 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020 dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, sự thống nhất trong chỉ dạo điều hành của UBND huyện và sự tập trung tổ chức thực hiện của các ngành, các địa phương, cùng sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 767,515 tỷ đồng (theo giá hiện hành), đạt 55,9% KH năm, bằng 105,2% so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể: Về trồng trọt: Gieo trồng được  6515 ha, đạt 55,9% kế hoạch năm, bằng 102,5% so với cùng kỳ năm 2019; Trong đó diện tích gieo cấy lúa 4.480 ha, năng xuất ước đạt 65 tạ/ha, giảm 0,4 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2019; sản lượng ước đạt 29.121 tấn; diện tích rau mầu đạt 2.034 ha; sản lượng lương thực có hạt đạt 30.637 tấn, bằng 97,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa. Kết quả: toàn huyện chuyển đổi được 16 ha,. Nâng tổng số diện tích chuyển đổi đến nay là 293,24 ha.

             Kết quả chăn nuôi, thủy sản:Tổng đàn trâu, bò: 1.665 con, bằng 78,1% cùng kỳ năm 2019, đạt 67,1% so với kế hoạch năm. Tổng đàn lợn: 42.114 con, bằng 172,7% cùng kỳ năm 2019, đạt 98,4% so với kế hoạch năm. Đàn gia cầm: 819.723 con, bằng 150,9% cùng kỳ năm 2019, đạt 151,8% so với kế hoạch năm. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng: 4.620 tấn, bằng 101,4% cùng kỳ năm 2019, đạt 40,9% so với kế hoạch năm. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 1.286 ha, với tổng sản lượng ước đạt 5.646 tấn, đạt 45,2% kế hoạch năm, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2019. Số lượng lồng nuôi cá trên sông Thái Bình là 705 lồng (trong đó: Trung Kênh: 449 lồng; An Thịnh: 12 lồng; Minh Tân: 244 lồng). Về xây dựng Nông thôn mới: Toàn huyện có 13/13 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; các xã đang duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt.

              Huyện nông thôn mới: Đến nay đã hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới cấp huyện theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; trình Thủ tướng Chính Phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

              Công tác văn hóa xã hội chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ; Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý, mừng đất nước đổi mới. Tuyên truyền nội dung và chính sách hỗ trợ nông nghiệp, kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2020, tuyên truyền Phòng, chống Dịch covid 19, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng huyện nông thôn mới và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  6 tháng đầu năm, toàn huyện có 125/290 người chết thực hiện điện táng, hỏa táng đạt 43,1%, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2019.

            Quản lý, hướng dẫn chặt chẽ các hoạt động lễ hội trong mùa dịch Covid 19 theo đúng quy chế tổ chức lễ hội của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện.

           Công tác giáo dục, chỉ đạo các cơ sở giáo dục pun thuốc khử trùng, tiêu độc vệ sinh môi trường toàn bộ khuôn viên trường học, theo dõi sát tình hình sức khỏe của học sinh trong thời gian nghỉ phòng chống, dịch covid 19. Duy trì chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm học 2019 – 2020.

              Thường xuyên quan tâm công tác Y tế, dân số; Công tác lao động, việc làm, giảm nghèo, thực hiện CSXH, bảo vệ trẻ em. Coi trọng công tác nội chính và xây dựng chính quyền, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác quân sự địa phương đảm bảo an ninh chính trị chật tự an toàn xã hội.

                 Tiếp đó, phiên họp thông qua các báo cáo; Báo cáo tình hình bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm và những biện phát chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947-27/7/2020); Báo cáo thực hiện dự toán thu - chi 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019, công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

               Tại phiên họp, các đại biểu đều đồng tình thống nhất với nội dung các báo cáo. Đồng thời, thảo luận làm rõ nội dung báo cáo trung tâm về kinh tế thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid 19, triển khai đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nâng cao các chỉ tiêu huyện về đích nông thôn mới; quan tâm vấn đề chăn nuôi, thủy sản, công tác vệ sinh môi trường, trồng cây nhân dân; Việc duy trì phát triển các tiêu chí nông thôn mới ở các xã. Công tác giải quyết khiếu lại sau kết luận thanh tra. Quan tâm giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; Vấn đề rác thải vệ sinh môi trường. Vấn đề y tế, giáo dục; công tác hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công; …để đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong 6 tháng cuối năm 2020.

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 6\họp UBND\2.png

(Đ/c Lê Tuấn Hồng: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị)

             Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Lê Tuấn Hồng- Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự chỉ đạo của các cấp các ngành phối hợp cùng các xã, thị trấn đạt được kết quả 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, làm rõ và tiếp thu các đề xuất kiến nghị của các địa phương giao các ngành tập trung giải quyết. Nhiệm vụ trước mắt đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị  các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; đôn đốc nông dân đẩy nhanh thu hoạch lúa xuân đã chín và triển khai sản xuất vụ mùa kịp thời vụ. Các xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền kịp thời các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của các cấp để nông dân nắm được thực hiện tốt. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho ban CHQS huyện và Công an huyện năm chắc tình hình tại các địa phương, nhất là những nơi nhạy cảm để kịp thời phát hiện giải quyết vướng mắc, nảy sinh ngay từ ban đầu, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, vấn đề tôn giáo. Chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với cơ quan chuyên môn huyện tổ chức rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Quan tâm giải quyết các vụ việc nảy sinh ngay tại cơ sở, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Tập trung chỉ đạo công tác triển khai tổ chức 73 năm ngày TBLS đảm bảo trang trọng chu đáo. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, tạo sự ổn định ở các địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước./.

 

 

XT. Phòng VH&TT