UBND huyện họp thường kỳ tháng 04 năm 2019

12/04/2019 16:10 Số lượt xem: 117

Ngày 11/4/2019 dưới sự chủ trì của Đ/c Nguyễn Thị Hà: Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện Lương Tài tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 04 năm 2019 để thông qua 6 bản thảo báo cáo, kế hoạch. 

      Dự hội nghị còn có Đ/c Đoàn Văn Mạnh: Ủy viên BTV huyện ủy- Phó Chủ tịch TT HĐND huyện, các Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện, các Đ/c thành viên UBND huyện, lãnh đạo Trung tâm Hành chính công, Ban quản lý dự án  huyện.

        Tại hội nghị đã được nghe:  Báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện; Gồm có các dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung huyện tại thôn Thanh Hà, xã An Thịnh; Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn và khu xử lý chất thải rắn tại thôn Ngọc Thượng đi cầu Phương Độ; Dự án đầy tư xây dựng Trụ sở làm việc Huyện Ủy- HĐND-UBND huyện Lương Tài tại thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa; các dự án đầu tư xây dựng nâng cấp các trục đường, Sông thứa, các trường học…. Báo cáo tiến độ thực hiện các công trình dự án của huyện chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, các công trình chào mừng lớn như: Trụ sở làm việc Huyện Ủy- HĐND-UBND huyện Lương Tài, Trường THCS Hàn Thuyên, chỉnh trang sông Thứa, Trường mầm non         Thị trấn, chỉnh trang đô thị Thị Trấn Thứa…. Báo cáo kết quả sản xuất vụ đông 2018-2019, bước đầu sản xuất vụ xuân năm 2019, kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019. Báo cáo kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện. Báo cáo đề cương xây dựng Đề án phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Lương Tài.

      Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đưa ra những giải pháp thực hiện trong các báo, kế hoạch đã thông qua phiên họp.

     Kết luận hội nghị Đ/c Nguyễn Thị Hà: Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã nghi nhận kết quả thành tích đã đạt được của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua; đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như tổ chức triển khai làm tốt các bước giải phóng mặt bằng các dự án để khởi công xây dựng các công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện, quan tâm đến công tác sản xuất vụ xuân, phòng chống tốt các dịch bệnh trong sản xuất. Nghiên cứu đóng góp vào đề cương nhiệm vụ phát triển du lịch sinh thái huyện Lương Tài. Đặc biệt là tổ chức các chuỗi hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Lương Tài ( 01/9/1999-01/9/2019).

       Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

XT.Phòng VH&TT huyện